TAILIEUCHUNG - Lua Introduction (Lua - Lệnh gán)

Một trong những lí do mà phần lớn ''dân'' kĩ thuật ngại lập trình là vì những ngôn ngữ mới (C#, Java) dựa trên một hệ thống (framework) thư viện rất đồ sộ. Thật vậy, bạn có thể xây dựng những chương trình có giao diện rất đẹp, với hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại, hay dựa trên các công nghệ web mới nhất. Nhưng đó chỉ là những phần thưởng riêng cho ''dân'' ngành IT, những người mà số dòng mã lệnh viết trong một năm cũng nhiều như số dòng trong bản báo cáo thuyết minh. | LUA INTRODUCTION thiệu Lua. Lệnh gán Một trong những lí do mà phần lớn dân kĩ thuật ngại lập trình là vì những ngôn ngữ mới C Java dựa trên một hệ thống framework thư viện rất đồ sộ. Thật vậy bạn có thể xây dựng những chương trình có giao diện rất đẹp với hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại hay dựa trên các công nghệ web mới nhất. Nhưng đó chỉ là những phần thưởng riêng cho dân ngành IT những người mà số dòng mã lệnh viết trong một năm cũng nhiều như số dòng trong bản báo cáo thuyết minh nộp cho đối tác vậy. Rõ ràng việc trang bị cho mình một cặp kính cận 5 đi-ốp và một quyển sổ tay lập trình ngôn ngữ X. luôn kè kè trên bàn máy tính là rất không khả thi Với người dân kĩ thuật thủy lợi xây dựng giao thông . tính linh động là quan trọng. Nhiều bài toán kĩ thuật trong thực tế cần được tính toán sơ bộ một cách nhanh nhất hiệu quả nhất. Lập trình Tất nhiên là cần thiết rồi. Nhưng lập trình như thế nào cho hiệu quả nhất khi ta phải bắt đầu từ một dòng mã lệnh đầu tiên Lua là một giải pháp hứa hẹn. Ngôn ngữ lập trình Lua đọc là Lu-a ra đời năm 1993 tại Đại học PUC-Rio Rio de Janeiro Brazil. Hiện nay chương trình Lua cũng là một phần mềm tự do người dùng có quyền tự do download gửi cho bạn bè viết phần mềm từ Lua phục vụ cho mục đích bất kì học tập nghiên cứu thương mại kể cả viết các trò chơi một trong những thế mạnh của ngôn ngữ này . Lua được đánh giá là một ngôn ngữ thông dịch có tốc độ vào loại nhanh nhất. Một số kết quả so sánh với ngôn ngữ Perl thuộc vào dạng thông dịch nhanh có thể được xem tại http gp4 test all lua lang2 perl Bạn có thể hình dung mức độ nhỏ gọn của Lua khi download phiên bản chạy trên Windows từ http frs 3134 lua5 1 3 Win32 Một file nén 600 KB chứa các file exe để chạy chương trình. Không cần phải cài đặt điều này rất tiện. Chẳng hạn khi ta muốn chạy chương trình viết từ ở nhà trên một máy tính khác mà ta không được quyền admin. Trong chớp mắt bạn đã download được file .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN