TAILIEUCHUNG - TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH ­ ĐIỆN TRƯỜNG

Hiểu sâu sắc những kiến thức Vật lí được trình bày trong chương theo tinh thần của vật lí học phổ thông. Có được những kỹ năng về thiết kế bài dạy và tổ chức dạy học theo tinh thần đổi mới hiện nay. Ở chương này, SV có điều kiện tìm hiểu và làm sâu sắc thêm những kiến thức vật lí liên quan đến Điện tích và Điện trường theo tinh thần của Vật lí học phổ thông có trong chương | Một vật dẫn được coi là cô lập về điện (hay cô lập) nếu gần nó không có một vật nào khác có thể gây ảnh hưởng đến sự phân bố điện tích trên vật dẫn đang xét. Giả sử ta truyền cho vật dẫn A một điện tích Q nào đó. Theo tính chất của vật dẫn mang điện (đã trình bày ở trạng thái cân bằng tĩnh điện), điện tích Q được phân bố trên mặt vật dẫn sao cho điện trường bên trong vật dẫn bằng không. Nếu ta lại tiếp tục truyền cho vật dẫn một điện tích Q thứ hai thì điện tích này phải được phân bố trên mặt vật dẫn giống hệt sự phân bố của diện tích thứ nhất (Nếu không như vậy điện trường bên trong vật dẫn sẽ khác không).Vì vậy dễ dàng thấy rằng tỉ số mật độ điện mặt ứng với hai lần tích điện cho vật dẫn là không đổi tại mọi điểm của vật dẫn (chẳng hạn nếu mật độ điện mặt tại một điểm tăng gấp hai lần thì mật độ điện mặt tại một điểm khác cũng tăng gấp hai ).Vì điện thế gây ra bởi một điện tích điểm tỉ lệ với điệ tích đó và điên thế gây ra bởi hệ điện tích điểm bằng tổng điện thế gây ra bởi từng điện tích điểm của hệ nên ta có thể kết luận: điện thế V của vật dẫn cô lập cũng tỉ lệ với điện tích Q của vật dẫn đó nghĩa là Q=

TỪ KHÓA LIÊN QUAN