TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phát triển thị trường kinh doanh inox của Công ty TNHH TM XNK inox Minh Khuê

Mục đích của đề tài là áp dụng các kiến thức quản trị marketing đã được học để vào thực tiễn công việc, phân tích thực trạng thị trường inox, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường inox của công ty và đề xuất một số giải pháp giúp cho công ty Minh Khuê có thể phát triển thị trường cho sản phẩm Inox của mình. | TRẦN VIỆT DŨNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------------------------------------- CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VIỆT DŨNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KINH DOANH INOX CỦA CÔNG TY TNHH TM XNK INOX MINH KHUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ 2011 - 2013 HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------------------------------------- TRẦN VIỆT DŨNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KINH DOANH INOX CỦA CÔNG TY TNHH TM XNK INOX MINH KHUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM THỊ KIM NGỌC HÀ NỘI - 2013 Viện Kinh Tế và quản lý Viện SĐH – Đại học Bách Khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển thị trường kinh doanh inox của Công ty TNHH TM XNK inox Minh Khuê” này là công trình nghiên cứu của tôi và nó chưa hề được công bố, hoặc trình bày trên bất kỳ bài báo hay tạp chí khoa học nào của các tác giả trong nước. Tác giả luận văn Trần Việt Dũng Trần Việt Dũng Lớp 11AQTKD1 - PTTT 1 Viện Kinh Tế và quản lý Viện SĐH – Đại học Bách Khoa Hà Nội MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa 1 Lời cam đoan 2 Mục lục 3 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 7 Danh mục các bảng 8 Danh mục các sơ đồ 9 Trần Việt Dũng Lớp 11AQTKD1 - PTTT 2 Viện Kinh Tế và quản lý Viện SĐH – Đại học Bách Khoa Hà Nội Mục lục MỞ ĐẦU10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 12 . Tổng quan về thị trường 12 . Khái niệm. 12 . Các yếu tố cấu thành của thị trường .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.