TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng

Luận văn trình bày cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả dự án đầu tư, phân tích hiệu quả dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ dầu khí Đà Nẵng, một số biện pháp đảm bảo hiệu quả dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ dầu khí Đà Nẵng. . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------- -------- ĐINH VĂN NAM PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG " DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG" LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------- -------- ĐINH VĂN NAM PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG " DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG" LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ THU HÀ Hà Nội – Năm 2013 Viện Ktế & Qlý, ĐHBK HN Luận văn Cao học QTKD LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: Phân tích hiệu quả dự án Đầu tư Xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng (là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc). Tôi xin cam đoan các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các công trình nghiên cứu đã được công bố, các trang web, Tôi xin cam đoan các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn. Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 Đinh Văn Nam Học viên cao học Lớp QTKD khóa 2010 – 2012 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đinh Văn Nam Trang 1 Luận văn Cao học QTKD Viện Ktế & Qlý, ĐHBK HN LỜI CAM ĐOAN 1 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . . Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ11 Những khái niệm cơ bản về đầu tư:11 Khái niệm về đầu tư:11 Các đặc điểm chính của hoạt động đầu tư .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    100    1    17-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.