TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu, đánh giá các dạng tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế (khu vực Kim Long - Thành phố Huế)

Mục tiêu hướng đến của bài viết này là đánh giá, làm rõ hiện trạng tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể nhà vườn Huế hiện nay nêu lên những thay đổi (biến dạng hoặc phá huỷ) đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi đó trong việc tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế hiện nay. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 1 (2016) NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG TỔ CHỨC CÂY XANH TRONG BỐ CỤC TỔNG THỂ KIẾN TRÚC NHÀ VƯỜN HUẾ (KHU VỰC KIM LONG - THÀNH PHỐ HUẾ) Lê Văn Thanh Hùng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế *Email:levanthanhhung@ TÓM TẮT Huế nổi tiếng là trung tâm văn hoá của cả nước. Bên cạnh lăng tẩm, chùa chiền, cung điện. nhà vườn Huế cũng là một phần của di sản văn hoá Huế với hơn 2000 công trình lớn nhỏ khác nhau. Nhà vườn Huế là nơi kết hợp hài hoà giữa văn hoá kiến trúc con người nơi đây với tự nhiên là nơi biểu đạt được giá trị văn hoá của con người Huế nói riêng và người Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, hiện nay số lượng nhà vườn Huế đang dần bị giảm đi bởi vấn đề về thời gian, quá trình gia tăng dân số, sự phát triển kinh tế. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích đánh giá hiện trạng tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế nhằm nêu lên những thay đổi (biến dạng hoặc phá huỷ) đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi đó trong việc tổ chức cây xanh trong bố cục tổng thể kiến trúc nhà vườn Huế hiện nay. Qua đó làm cơ sở để đưa ra các giải pháp tổng thể nhằm bảo tồn phát huy giá trị của nhà vườn Huế. Từ khóa: cây xanh, nhà vườn, Huế. 1. MỞ ĐẦU - Huế được biết đến là thành phố di sản nổi tiếng của Việt Nam, Huế mang trong mình vẻ đẹp cổ kính với nhiều công trình kiến trúc có giá trị văn hoá nghệ thuật, ngoài hệ thống kiến trúc lăng tẩm, cung điện, chùa chiền đồ sộ và cổ kính thì nhà vườn Huế cũng là một loại hình kiến trúc được đánh giá là có giá trị văn hoá nghệ thuật cao thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và khách du lịch trong và ngoài nước. Giá trị của nhà vườn Huế không chỉ thể hiện nhân cách, văn hoá sống của con người Huế mà trên hết nó chính là sự kết tinh là giá trị biểu đạt cao nhất của nghệ thuật tổ chức không gian sống cũng như tính cách của con người Huế nói riêng và người Việt Nam nói chung. - Tuy nhiên hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.