TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện và phát triển kênh phân phối sản phẩm Dịch vụ của Chi nhánh MobiFone Nam Định

Mục đích của đề tài là hoàn thiện và phát triển kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh MobiFone Nam định trong giai đoạn 2012-2016 từ đó góp phần phần phát triển thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh để MobiFone luôn giữ vững vị trí số 1 về cung cấp các dịch vụ viễn thông trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI -------------------------- NGUYỄN VINH QUANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CHI NHÁNH MOBIFONE NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI -------------------------- NGUYỄN VINH QUANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CHI NHÁNH MOBIFONE NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TIÊN PHONG HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Nguyễn Vinh Quang i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼv LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 5 . Bản chất của các kênh marketing 6 . Tại sao lại sử dụng người trung gian Marketing? .7 . Chức năng và dòng lưu thông của kênh Marketing 8 . Số cấp của định thiết kế . Quản lý, điều hành kênh phân phối .17 . Sự hợp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.