TAILIEUCHUNG - Kiến trúc nhà Guol và phương pháp xây dựng bằng kích thước cơ thể của người cơ tu

Bài viết trình bày về phương pháp xây dựng nhà Guol bằng kích thước cơ thể của người cơ tu. Kiến thức bản địa về sử dụng đơn vị module kích thước cơ thể người đang dần biến mất. Chính vì vậy, việc ghi và lưu giữ kiến thức này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn một phương pháp truyền thống trong xây dựng nhà Guol của dân tộc Cơ tu. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 1 (2014) KIẾN TRÚC NHÀ GUOL VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẰNG KÍCH THƯỚC CƠ THỂ CỦA NGƯỜI CƠ TU Nguyễn Ngọc Tùng1*, Hirohide Kobayashi2, Võ Ngọc Đức1 1 2 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học Huế Trường Sau Đại học nghiên cứu môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản * Email: TÓM TẮT Với dân số khoảng , dân tộc thiểu số Cơ tu phân bố chủ yếu ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Nhà cộng đồng truyền thống, hay còn gọi là nhà Guol của dân tộc Cơ tu có đặc trưng kiến trúc rất độc đáo thể hiện qua các mô típ trang trí ở đỉnh mái, bố trí các hệ cột và chức năng của chúng. Từ xưa, việc xây dựng nhà Guol được dựa trên module kích thước cơ thể người. Qua khảo sát tại xã Thượng Lộ và Thượng Quảng ở Huyện Nam Đông cho thấy, dân làng đã sử dụng 17 đơn vị module kích thước cơ thể người để xây dựng nhà Guol của làng. Hiện nay, kiến thức bản địa về sử dụng đơn vị module kích thước cơ thể người đang dần biến mất. Chính vì vậy, việc ghi và lưu giữ kiến thức này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn một phương pháp truyền thống trong xây dựng nhà Guol của dân tộc Cơ tu. Bên cạnh đó, tình trạng Kinh hóa ở các nhà Guol ngày càng nhiều mà nguyên nhân là do sự ảnh hưởng của quá trình hiện đại hóa, sự thiếu hụt các vật liệu địa phương và sự gia tăng về giá cả vật liệu xây dựng. Xu hướng biến đổi đó thực sự đáng báo động đối với công cuộc bảo tồn và gìn giữ một trong những giá trị văn hóa kiến trúc của người Cơ tu nói riêng và của Việt Nam nói chung. Từ khóa: Dân tộc thiểu số Cơ tu, nhà cộng đồng truyền thống, nhà Guol. 1. TỔNG QUAN DÂN TỘC CƠ TU Có thể nói, nhà Guol từ lâu đã được biết đến như là một trong những công trình kiến trúc điêu khắc mang đậm nét văn hóa của dân tộc Cơ tu nói riêng và của cộng đồng dân tộc miền Trung - Tây Nguyên nói chung1. Dân tộc Cơ tu tính đến năm 2009 có khoảng người, tập trung chủ yếu ở Quảng Nam (phân bố ở các huyện miền núi Hiên, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.