TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Thành An 119

Mục đích của đề tài nghiên cứu cơ sở lí luận về tài chính doanh nghiệp; vận dụng cơ sở lí luận để đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty Thành An 119, làm rõ nguyên nhân gây ra hạn chế tình hình tài chính tại công ty; đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính cho công ty Thành An 119- BQP. | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Quốc Huy Phạm Quốc Huy – CH2012 GVHD: . Nghiêm Sĩ Thương Đề tài: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Thành An 119 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo Viện Kinh tế và Quản lý , Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, sự hướng dẫn trực tiếp tận tình của Thầy giáo Nghiêm Sĩ Thương ; sự khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi của các anh chị trong Công ty Thành An trong suốt quá trình làm luận văn này. Mặc dù em đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu và lựa chọn các nội dung để trình bày trong luận văn, tuy nhiên, luận văn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em xin chân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các Thầy giáo, Cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Quốc Huy Trang 2 Phạm Quốc Huy – CA110557 Cao học Quản trị kinh doanh Đề tài: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Thành An 119 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .0 LỜI CẢM ƠN .2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .7 DANH MỤC CÁC BẢNG8 1. Tính cấp thiết của đề tài10 2. Mục đích nghiên cứu:10 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 11 4. Phương pháp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.