TAILIEUCHUNG - Dấu ấn hiện đại trong tác phẩm Nôn nóng của Giả Bình Ao

Bài viết này trình bày rõ nét hơn về những dấu ấn hậu hiện đại trong kết cấu tiểu thuyết Nôn nóng ở những phương diện tiêu biểu nhằm góp phần khắng định thêm giá trị của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Giả Bình Ao. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 2 (2016) DẤU ẤN HIỆN ĐẠI TRONG TÁC PHẨM NÔN NÓNG CỦA GIẢ BÌNH AO Đỗ Thu Thủy Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: TÓM TẮT Giả Bình Ao là một trong những nhà văn tên tuổi của nền văn học đương đại Trung Hoa. Các sáng tác của ông để lại tiếng vang trên văn đàn như Phế đô, Cuộc tình, Hoài niệm sói Nôn nóng cũng không phải là ngoại lệ. Trong tác phẩm này, dấu ấn hậu hiện đại được thể hiện rõ nét qua kết cấu mở, gấp khúc, lồng ghép hay thủ pháp "lạ hóa". Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ góp phần khắng định thêm giá trị của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Giả Bình Ao. Từ khóa: Giả Bình Ao, hậu hiện đại, Trung Quốc. Trong những thập niên gần đây, độc giả Việt Nam được tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học đương đại Trung Quốc có giá trị, đặc biệt là thể loại tiểu thuyết. Trong nền văn học đương đại ấy, các tác giả như Giả Bình Ao, Vương Mông, Mạc Ngôn đã trở thành những nhà văn tên tuổi được độc giả trong và ngoài nước biết đến. Họ đã mang đến cho văn học Trung Quốc những diện mạo mới, những phong cách mới. Trong số các nhà văn nói trên, Giả Bình Ao với những tác phẩm được viết theo phong cách cách tân, trình bày rõ được những mảng khuất của lịch sử Trung Quốc trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Sáng tác của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố truyền thống và hiện đại. Hàng loạt tiểu thuyết của Giả Bình Ao ra đời trong thời gian qua đã được bạn đọc yêu mến tìm đọc, các nhà nghiên cứu phê bình văn học quan tâm nghiên cứu và đánh giá cao. Hàng trăm bài phê bình văn học và một số đề tài nghiên cứu tìm hiểu tiểu thuyết của Giả Bình Ao đã xuất hiện. Tiểu thuyết Nôn nóng là một trong số tác phẩm tiêu biểu được đánh giá xuất sắc về mặt nghệ thuật trong sáng tác của Giả Bình Ao. Qua bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến rõ nét hơn về những dấu ấn hậu hiện đại trong kết cấu tiểu thuyết Nôn nóng ở những phương diện tiêu biểu. Vai trò .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    75    0    18-05-2022
19    65    0    18-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.