TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 7

Đường kính bánh răng: d br1 = 46(mm) Mômen: Tbr1 = 12533,5() Các lực do bánh răng: Ftbr1 = 544,9(N) Frbr1 = 198,34(N) Chọn vật liệu và tính các lực: Chọn vật liệu: Thép C45 có (theo tài liệu tham khảo (3)): σ b = 883MPa,σ ch = 638MPa, τ ch = 383MPa σ- 1 Chọn sơ bộ các ứng suất cho phép( theo tài liệu tham khảo (1) ): [σ ]= 70(MPa ) [τ ]= 20(MPa ) Các lực: Ngoài các lực đã biết ở trên, ta cần tính lực nối trục: Chọn nối trục đàn hồi có đường kính qua tâm chốt: D0 =. | Chương 7 Tính toán trục toán trục 1 thông số đã biết Đường kính bánh răng dbr1 46 mm Mômen Tbr1 12533 5 Các lực do bánh răng F. ri 544 9 N Frbri 198 34 N Hình created with download the free trial online at professional toán Biểu đồ mômen 70 100 o z X y Oyz Mx Ozx My Hình created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN