TAILIEUCHUNG - HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI NEAX - 61E

Với sự phát triển của ngành Viễn thông trong những phần tử cấu thành mạng thì tổng đài đóng vai trò hết sức quan trọng. Hiện nay trên mạng lưới Viễn thông Việt Nam có nhiều loại tổng đài, trong đó hệ thống tổng đài NEAX – 61E đã góp phần không nhỏ trong cấu hình mạng. | Giao tiếp Module xử lý điều khiển CPM (Control Processor Module) chức năng này được cung cấp bởi các khối giao tiếp Bus (BIU) và bộ điều khiển Bus (BUS CTL) nhận lệnh từ PM và gửi phúc đáp của các lệnh trả lời đến các CPM. Khối giao tiếp BIU0 và BIU1 được kết nối đến các Bus tích hợp cao HIB của CLP0 và CLP1 như mong muốn. Khối giao tiếp BIU nhận lệnh từ CPM và xử lý chỉ những lệnh mà được đọc ra một cách trực tiếp DIO (Direct Input/Output) và các địa chỉ BIU thích ứng. BIU kiểm tra chẵn lẻ của các lệnh nhận được và đường truy nhập, và nếu nó không hợp lệ thì thông báo đến CPM. BIU tạo ra một lệnh với số kết nối thêm vào để mà chốt trong BUS – CTL của hệ thống 0 hay 1 đã xác định bởi ACRT và CTL giao tiếp với Bus nội SPC. Bus nội SPC bao gồm 1 Bus số liệu hai hướng (16 bit) Bus địa chỉ (3bit) và 5 đường điều khiển. BUS CTL gửi các địa chỉ vào ra IC và số liệu của lệnh đã nhận được từ BIU đến các Bus địa chỉ và Bus số liệu một cách riêng biệt. Bus CTL làm cho các số liệu bị chốt trong các khối chức năng của SPC được gửi đến Bus số liệu của Bus nội SPC. BUS CTL gửi số liệu trên Bus số liệu bằng cách sử dụng các đường điều khiển. BUS CTL gửi các số liệu đến BIU của hệ thống 0 hay 1 đã xác định bởi mã AC, BIU RT và APC RT. BIU gửi số liệu đến Home CP.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN