TAILIEUCHUNG - Kết nối mạng và sử dụng Windows XP Mode

Windows XP Mode là một máy ảo được tạo bởi Windows Virtual PC trên máy chủ Windows 7. Như một máy tính riêng biệt, người dùng có thể sẽ muốn kết nối máy ảo này tới mạng, bảo mật cho nó, kết nối và sử dụng các thiết bị kết nối USB như máy in, các thiết bị lưu trữ và smart card. Khi khởi chạy máy ảo Windows XP Mode từ menu Start của Windows 7 lần đầu tiên sau khi cài đặt, người dùng sẽ thấy máy ảo này đã kết nối tới mạng và sẵn sàng sử. | Kết nối mạng và sử dụng Windows XP Mode Nguồn Quản trị mạng - Windows XP Mode là một máy ảo được tạo bởi Windows Virtual PC trên máy chủ Windows 7. Như một máy tính riêng biệt người dùng có thể sẽ muốn kết nối máy ảo này tới mạng bảo mật cho nó kết nối và sử dụng các thiết bị kết nối USB như máy in các thiết bị lưu trữ và smart card. Khi khởi chạy máy ảo Windows XP Mode từ menu Start của Windows 7 lần đầu tiên sau khi cài đặt người dùng sẽ thấy máy ảo này đã kết nối tới mạng và sẵn sàng sử dụng. Người dùng có thể kết nối máy ảo tới miền theo phương pháp kết nối máy chủ Windows XP vật lý tới một miền. Người dùng có thể cài đặt những ứng dụng cần kết nối mạng như Internet Explorer và sử dụng chúng hoàn toàn trên máy ảo hay như những ứng dụng ảo. Tương tự người dùng có thể dễ dàng kết nối các thiết bị USB vào máy ảo này và sử dụng chúng. Bảo trì máy ảo Windows XP Mode kết nối mạng tương tự phương pháp bảo trì hệ thống Windows XP vật lý bằng cách sử dụng Windows Updates. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách thức sử dụng các tính năng này. Kết nối mạng cho máy ảo Windows XP Mode Cài đặt mạng mặc định của Windows XP Mode là NAT Network Address Translation tuy nhiên bạn có thể thay đổi cài đặt này. NAT cho phép máy chủ hoạt động như một tác nhân giữa mạng ngoài như Corpnet hay Internet và những máy ảo hoạt động trên máy chủ đó. Mạng này sẽ tự sử dụng địa chỉ IP của máy chủ đại diện cho cho nhóm máy ảo trên máy chủ đó để giao tiếp với các máy ảo. Đó là lí do vì sao máy ảo Windows XP Mode sử dụng NAT như cấu hình mặc định có thể sẵn sàng kết nối mạng trong lần khởi chạy đầu tiên. Tuy nhiên lưu ý rằng giao tiếp mạng phải được khởi chạy trước bởi NAT được cấu hình trong máy ảo. Những cài đặt máy ảo trong Windows XP Mode hình 1 người dùng có thể chỉ định tối đa bốn tùy chọn adapter mạng mô phỏng có thể được gán cho bất kì card mạng nào đã cài đặt trên máy vật lý. Để thay đổi cấu hình này người dùng có thể truy cập vào hộp thoại Settings

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.