TAILIEUCHUNG - Tắt cảnh báo USB 2

Mỗi lần khởi động máy tính lại có thông điệp cảnh báo USB có thể chạy nhanh hơn nếu bạn cắm vào cổng USB . Nội dung tiếng Anh của thông điệp này là “The device you have attached to the USB port could perform faster if I attached it to a USB port”. | Tắt cảnh báo USB Nguồn Mỗi lần khởi động máy tính lại có thông điệp cảnh báo USB có thể chạy nhanh hơn nếu bạn cắm vào cổng USB . Nội dung tiếng Anh của thông điệp này là The device you have attached to the USB port could perform faster if I attached it to a USB port . Liệu có cách nào không cho thông điệp này xuất hiện nữa không Bạn có thể loại bỏ cảnh báo này nếu chấp nhận tắt hết các cảnh báo lỗi liên quan đến USB. Nhấp chuột phải vào My Computer chọn Properties từ trình đơn hiện lên. Chọn thẻ Hardware chọn tiếp nút Device Manager. Gần cuối cửa sổ này có mục từ USB controlers nhấn vào dấu cộng đầu mục hoặc đúp chuột vào mục từ này để mở các mục từ bên trong. Sau đó nhấn chuột phải vào từng mục từ có chữ Universal hoặc Open chọn Properties chọn tiếp thẻ Advanced tích vào ô Don t tell me about USB errors nhấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN