TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Đa dạng cộng tuyến" trình bày các nội dung: Tổng quan về đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, phát hiện đa cộng tuyến, các biện pháp khắc phục,. nội dung chi tiết bài giảng này. | Chương 2 ĐA CỘNG TUYẾN Xét mô hình Yi p. p2X2i p . pkXki Ui Không có đa cộng tuyên Y X Y Đa cộng tuyên vừa Đa cộng tuyên cao Hình . Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng cộng tuyên 5 13 2015 3 38 PM 1 . TỔNG QUAN VỀ ĐA CỘNG TUYẾN Đa cộng tuyên là gì 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t 4 4 Ragnar Frisch Đa cộng tuyến có nghĩa là sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo hoặc chính xác giữa một số hoặc tất cả các biến giải thích trong một mô hình hồi quy. 5 13 2015 3 38 PM 2 181 . TỔNG QUAN VỀ ĐA CỘNG TUYẾN unn Xét hàm hồi quy tuyến tính k-1 biến độc lập Yi 01 p2X2 p3X3i . pkXki Ui Nếu tồn tại các số thực X2 X3 .Àk sao cho X2X2i À3X3i . ÀkXki 0 Với Xi i 2 3 k. không đồng thời bằng không thì giữa các biến Xi i 2 3 .k xảy ra hiện 4 tượng đa cộng tuyến hoàn hảo. Nói cách khác là xảy ra trường hợp một biến giải thích nào đó được biểu diễn dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các biến còn lại. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z -Z. . Z. . . 5 13 2015 3 38 PM

TỪ KHÓA LIÊN QUAN