TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra số 2 học kỳ 2 môn: Lịch sử 6 - Trường THCS thị trấn Sông Mã

Các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo đề kiểm tra số 2 học kỳ 2 môn "Lịch sử 6 - Trường THCS thị trấn Sông Mã" để hệ thống lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II SƠN LA MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 Thời gian làm bài 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan 4 điếm Câu 1 Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 2đ 1. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Hai Bà Trưng là vì A. Hai Bà Trưng tài giỏi. B. Tô Định chủ quan C. Hai Bà Trưng được các thủ lĩnh khắp nơi kéo quân về cùng nổi dậy đánh quân Hán. D. Hai Bà Trưng là con Lạc tướng. 2. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập tô tiên đã đế lại cho chúng ta A. Lòng yêu nước B. Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước. C. Ý thức vươn lên bảo vệ nền văn hoá dân tộc D. Cả 3 ý trên 3. Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành quyền tự chủ vào năm A. 904 B. 905 C. 906 D. 907 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương vào năm A. 550 B. 551 C. 560 D. 544 Câu 2 Nối thời gian ở cột A với sự kiện tương ứng ở cột B cho đúng 2đ Cột A Cột B 1. Năm 544 a. . Khúc Thừa Dụ xây dựng chính quyền tự chủ 2. Năm 905 b. Nước Vạn Xuân thành lập 3. Năm 938 c. Chiến thắng Bạch Đằng lần II 4 Năm 722 d. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan II. Tự luận 6đ Câu 3 4 điếm Hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40. Câu 4 2 điểm Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.