TAILIEUCHUNG - Tứ đại danh sơn Trung Quốc

Phổ Đà sơn Hải Thiên Phật Quốc ở Triết Giang, Ngũ Đài sơn Thanh Lương Thế Giới ở Sơn Tây, Nga Mi sơn Tây Nam Phật Quốc ở Tứ Xuyên, Cửu Hoa sơn Liên Hoa Phật Quốc ở An Huy được mệnh danh là Tứ đại danh sơn của PG Trung Quốc Du lãm văn hóa Phật giáo là du lich Trung Quoc đến những danh lam thắng cảnh văn hóa Phật giáo với mục đích lễ bái, cầu pháp, tham học, nghiên cứu. | Quốc Tứ đại danh sơn Trung Phổ Đà sơn Hải Thiên Phật Quốc ở Triết Giang Ngũ Đài sơn Thanh Lương Thế Giới ở Sơn Tây Nga Mi sơn Tây Nam Phật Quốc ở Tứ Xuyên Cửu Hoa sơn Liên Hoa Phật Quốc ở An Huy được mệnh danh là Tứ đại danh sơn của PG Trung Quốc Du lãm văn hóa Phật giáo là du lich Trung Quoc đến những danh lam thắng cảnh văn hóa Phật giáo với mục đích lễ bái cầu pháp tham học nghiên cứu. Hoạt động du lich Trung Quoc thường có liên quan mật thiết với tôn giáo. Lịch sử phát triển của ngành du lich Trung Quoc đã chứng minh rằng chiêm bái thánh tích tôn giáo là một trong những nguyên nhân thu hút du khách. Trên thế giới hiện có một số thánh địa Phật giáo nổi tiếng như nơi Đản sanh thành Đạo của Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ những ngôi danh lam ở Tây Tạng -Trung Quoc Thái Lan. đều là những điểm du lich có tiếng. Tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Quoc từ xưa đến nay luôn là nơi chiêm bái của tín chúng thiện nam tín nữ du khách từ nhiều nơi. Ngành du lich hiện đại phát triển du lich văn hóa Phật giáo trong khu vực Tứ đại danh sơn cũng phát triển theo. Như tại Phổ Đà sơn mấy năm gần đây lượng khách du lich hàng năm ước tính hơn trăm vạn đẩy mạnh nền kinh tế thành phố Chu San. du lich Trung Quoc và văn hóa Nga Mi sơn đã trở thành sức mạnh chủ yếu phát triển kinh tế của thành phố Nga Mi Sơn với phương châm Y sơn hưng thị tựa sơn đằng phi. Cửu Hoa sơn vị trí địa lý ưu việt giao thông thuận lợi nên càng hưng thạnh. Ngũ Đài sơn có nền văn hóa được liệt vào Di sản văn hóa thế giới. Trong thời gian Hương hội Pháp hội khách du lich khoảng 1 - 2 vạn người. Chính quyền địa phương hết lòng ủng hộ trong việc phát triển du lãm văn hóa Phật giáo. Tứ đại danh sơn đối với sự phát triển du lich Trung Quoc và văn hóa Phật giáo trong thời kỳ hiện đại mang lại không ít những điều lợi ích. Nguyên nhân làm cho Tứ đại danh sơn hưng thạnh chủ yếu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN