TAILIEUCHUNG - CHỦ ĐỀ: ĐÔ THỊ HOÁ-ĐƯỢC VÀ MẤT

Tham khảo bài thuyết trình chủ đề: đô thị hoá-được và mất, kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHỦ ĐỀ: ĐÔ THỊ HOÁ-ĐƯỢC VÀ MẤT NHÓM: đóng góp: Nguyễn Thị Thanh Hà 100% Nguyễn Thị Thanh Hoa 100% Nguyễn Thị Hoài Yên 100% Phan Thị Mỹ Nhuỵ 100% Nguyễn Đức Quang 100% Châu Viết Hưng 100% Trần Đại Dương 100% Trần Minh Nhật 100% Đặt vấn đề : Đưa ra nguyên nhân chọn đề tài Nội dung : *Khái niệm về ĐÔ THỊ HÓA *Các nguyên nhân dẫn tới ĐÔ THỊ HÓA *Tốc độ ĐÔ THỊ HÓA : Trên thế giới ( đưa ra các nước điển hình ) Ở Việt Nam Tổng quan về quá trình Đô Thị Hóa ở Việt Nam Đô thị hóa ở Việt Nam thông qua những con số *Tác động của ĐÔ THỊ HÓA tới các lĩnh vực Tích cực :Về kinh tế Về xã hội Về văn hóa Về sinh thái Tiêu cực : Về môi trường-tài nguyên Về xã hội Một số nghịch lý, mâu thuẫn, thách thức đang phát sinh trong quá trình phát triển : _ Nóng bỏng vấn đề quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp _Sự chậm chạp, ít hiểu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đô thị hóa hướng tới mục tiêu bền vững Kết luận : Khái quát lại vấn đề Đưa ra các biện pháp khắc phục vấn đề ĐTH Đặt vấn đề: Cùng với sự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN