TAILIEUCHUNG - Bài giảng Thị trường chứng khoán

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng "Thị trường chứng khoán" giới thiệu đến các bạn những nội dung về trái phiếu và cổ phiếu, phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu, các công cụ phái sinh, phát hành chứng khoán. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. | Chào các bạn Giới Thiệu Môn Học Thị trường chứng khoán 30 tiết Lý thuyết (15 tiết ) Bài tập (15 tiết ) Kiểm tra 1 tiết (2 bài ) Thi hết môn Giới Thiệu Môn Học Kiểm tra 1 tiết ( 02 Bài ) Bài số 1 Viết tiểu luận Bài số 2 Báo cáo Một số tên bài viết tiểu luận 1. Trình bày các điều kiện để TTCK hoạt động tốt? 2. Trình bày quy trình giao dịch tại TTCK Việt Nam? 3. Trình bày quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng? 4. Trình bày các cơ sở để dự báo giá cổ phiếu? 5. Tìm hiểu phương thức và cầm cố chứng khoán? 6. Đánh giá hoạt động TTCK tại TpHCM trong 6 tháng đầu năm 2007? 7. Nêu tên mã CK niêm yết? HĐKD của 1 Cty có phát hành CP mà anh (chị) biết? Giới Thiệu Môn Học Bài số 1 Viết tiểu luận 07 trang (min) Trang số 1 Tên Trường Tên tiểu luận Tên nhóm Trang số 2 Danh sách nhóm Trang số 3 – hết Nội dung BÀI 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Trao đổi 1. Thị Trường Chứng Khoán Là Gì ? Hoạt Động Chuyển nhượng 2. Chức Năng Cơ Bản Của TTCK CHỨC NĂNG Huy động Vốn đầu tư cho nền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.