TAILIEUCHUNG - ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH ÁP XE PHỔI (Kỳ 4)

Chẩn đoán phân biệt: 1. Viêm thuỳ phổi cấp: Ơ giai đoạn đầu,rất khó phân biệt giữa Ap xe phổi và viêm thuỳ phổi nhiên,nếu biết được một căn nguyên nào đó,ví dụ biết được trước đó bệnh nhân đã bị sặc do dị vật vào phế quản,thì có nhiều khả năng để cho phép nghĩ tới Ap xe phổi. 2. Tràn dịch màng phổi rãnh liên thuỳ: Lúc đầu rất khó phân biệt,nhưng sau đó Ap xe phổi có giai đoạn khạc mủ và tạo thành ổ Ap xe,còn tràn dịch màng phổi thì không. 3. Hang lao: Bệnh nhân. | ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH ÁP XE PHỔI Kỳ 4 VII. Chẩn đoán phân biệt 1. Viêm thuỳ phổi cấp Ơ giai đoạn đầu rất khó phân biệt giữa Ap xe phổi và viêm thuỳ phổi nhiên nếu biết được một căn nguyên nào đó ví dụ biết được trước đó bệnh nhân đã bị sặc do dị vật vào phế quản thì có nhiều khả năng để cho phép nghĩ tới Ap xe phổi. 2. Tràn dịch màng phổi rãnh liên thuỳ Lúc đầu rất khó phân biệt nhưng sau đó Ap xe phổi có giai đoạn khạc mủ và tạo thành ổ Ap xe còn tràn dịch màng phổi thì không. 3. Hang lao Bệnh nhân thường có hội chứng nhiễm độc lao ngoài hình ảnh hang lao có thể thấy các tổn thương lao khác ở hai phổi. 4. Nấm phổi Chẩn đoán xác định bằng soi tìm thấy nấm trong đờm. 5. Kén khí nhiễm khuẩn Kén khí nhiễm khuẩn thường có thành mỏng vùng nhu mổ phổi xung quanh ít bị đông đặc sau khi điều trị bằng kháng sinh toàn trạng tốt lên nhưng kích thước kén khí hầu như không thay đổi. 6. Hang ung thư Hang ung thư thường có thành rất dày bờ trong của hang lồi lõm không đều xét nghiệm đờm có thể thấy các tế bào ung thư. 7. Mủ màng phổi có dò phế quản Chẩn đoán phân biệt bằng chụp phế quản cản quang thuốc cản quang sẽ vào trong khoang màng phổi nếu là mủ màng phổi có dò phế quản. VIII. Dự phòng và điều trị 1. Dự phòng Để dự phòng Ap xe phổi do vi khuẩn đến theo đường phế quản phải chú ý đề phòng và điều trị tốt các tình trạng dị vật hoặc thức ăn bị hít vào phế quản và các nhiễm khuẩn vùng răng miệng. 2. Điều trị nội khoa Dùng kháng sinh mạnh liều cao theo kháng sinh đồ khi cần phải phối hợp nhiều loại kháng sinh. Thời gian điều trị kháng sinh phải dựa trên lâm sàng và toàn trạng bệnh nhân tốt lên phim chụp không còn thấy những hình ảnh đông đặc quanh ổ Ap xe kích thước ổ Ap xe giảm xuống và thành của nó mỏng đi thì mới có thể ngừng kháng thường thời gian dùng kháng sinh là khoảng 6-8 tuần mặc dù hình ảnh ổ Ap xe có khi phải 6 tháng sau mới xoá sạch. Ngoài kháng sinh phải điều trị nâng đỡ toàn trạng tích cực bằng truyền dịch truyền máu nuôi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN