TAILIEUCHUNG - Tiểu luận: "Một số khía cạnh dẫn đến sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản và một số bài học bổ ích cho thời kỳ “đổi mới”của kinh tế Việt Nam "

Tham khảo luận văn - đề án tiểu luận: "một số khía cạnh dẫn đến sự phát triển thần kỳ của kinh tế nhật bản và một số bài học bổ ích cho thời kỳ “đổi mới”của kinh tế việt nam " , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lòng trung thành chi phối, điều tiết hành vi của con người trong các quan hệ thứ bậc rõ ràng theo địa vị trong xã hội và các quan hệ máu thịt trong gia tộc cũng như tuổi tác. Mọi người trung thành với mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, dốc lòng, dốc sức học tập nghiên cứu lao động để đạt được kết quả cao nhất. Đồng tiền và lợi ích cá nhân chỉ được coi là cứu cánh. Dù ở trong nước hay ở nước ngoài, người NB chỉ chăm chú theo một ý niệm thực dụng là tiếp tục thu được nhiều kiến thức để sau này vận dụng thật tốt vào thực tiễn nước lao động luôn luôn gắn bó và sẵn sàng gắn bó suốt đời với công việc, với xí nghiệp cùng chia sẻ những khó khăn, những thăng trầm của nó, dù ở đó họ chỉ là những người làm thuê. Họ làm việc cần mẫn đầy tinh thần tự giác và trách nhiệm nhiều khi không tính cả thời gian. Lòng trung thành là một phẩm chất tâm lí truyền thống của người NB, nó phát huy tác dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kì diệu của nền kinh tế NB ngày nay.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN