TAILIEUCHUNG - ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH ÁP XE PHỔI (Kỳ 2) III. Giải phẫu bệnh lý: 1. Số

Giải phẫu bệnh lý: 1. Số lượng ổ Ap xe: Thông thường (3/4 các trường hợp) chỉ có một ổ Ap trường hợp có nhiều ổ Ap xe thì thường là các ổ nhỏ,nếu điều trị nội khoa tốt thì có thể khỏi được,nếu điều trị nội không tốt thì các ổ Ap xe nhỏ đó sẽ vỡ vào nhau gây nên ổ Ap xe lớn. 2. Vị trí các ổ Ap xe: + Ap xe phổi do hít (vi khuẩn xâm nhập theo đường phế quản) thường khư trú ở các phân thuỳ sau và dưới,nhất là phổi phải | ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH ÁP XE PHỔI Kỳ 2 III. Giải phẫu bệnh lý 1. Số lượng ổ Ap xe Thông thường 3 4 các trường hợp chỉ có một ổ Ap trường hợp có nhiều ổ Ap xe thì thường là các ổ nhô nếu điều trị nội khoa tốt thì có thể khôi được nếu điều trị nội không tốt thì các ổ Ap xe nhô đó sẽ vỡ vào nhau gây nên ổ Ap xe lớn. 2. Vị trí các ổ Ap xe Ap xe phổi do hít vi khuẩn xâm nhập theo đường phế quản thường khư trú ở các phân thuỳ sau và dưới nhất là phổi phải. Ap xe phổi do các nguyên nhân khác thường gặp ở các phân thuỳ trước và trên. 3. Độ lớn của ổ Ap xe phụ thuộc vào nhiều yếu tố Thời gian măc bệnh. Phương pháp điều trị. Vi khuẩn học số lượng độc tố. 4. Hình ảnh giải phẫu bệnh Ap xe phổi giai đoạn cấp tính - Đại thể khối Ap xe thường khư trú trong một thuỳ phổi kích thước to nhỏ tuỳ từng trường sờ nắn thấy khối Ap xe có mật độ chắc và có thể thấy có cảm giác lùng nhùng trong khối Ap xe. - Vi thể mặt cắt ngang qua khối Ap xe thấy có nhiều lớp đồng tâm lớp mủ lớp thanh tơ lớp phế nang viêm mủ lớp phổi đông đặc các phế nang xẹp các mạch máu ở lớp này bị viêm nội mạc và có thể bị tắc mạch lớp các phế quản phù nề và xơ hoá. Ap xe phổi giai đoạn mãn tính - Đại thể Khối Ap xe thường khư trú ở trong một thuỳ phổi thuỳ phổi này thường dính vào thành ngực vào màng ngoài tim và cơ hoành nhiều khi dính rất chắc và có đóng Ap xe thường có mật độ chắc mặt ghồ ghề bóp mạnh có thể xẹp lại được vì trong lòng khối Ap xe thường là khoảng phổi bên cạnh thuỳ có khối Ap xe có thể bị xẹp và can hoá. - Vi thể mặt cắt ngang khối Ap xe thấy lòng khối Ap xe rỗng hoặc có chứa ít dịch mủ vỏ của ổ Ap xe dày có khi dày tới 2 cm chắc có nhiều tổ chức hạt và mạch máu tăng sinh thường có một hoặc nhiều phế quản dẫn ổ Ap xe là tổ chức phổi viêm mãn can hoá có khi thấy xẹp hẳn cả thuỳ phân thuỳ cạnh ổ Ap xe thường bị giãn phế quản hình trụ. IV. Triệu chứng chẩn đoán 1. Giai đoạn 1 ổ mủ kín đây là giai đoạn rất dễ bị chẩn đoán sai Khởi đầu có triệu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG