TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 153

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 153', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nội dung của trang này thuộc bản quyền của Bá tước Monte Cristo -Final Fantasy và . Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www. bantayden. com Đây là một cái nhìn tổng quan về thế nào là việc tô màu kỹ thuật số. Bạn có thể tin hay không thì tuỳ bạn vì có nhiều giới hạn kỹ thuật cố hữu của định dạng kỹ thuật số. Những khái niệm này sẽ không có tác động lớn đối với bạn trong ngày hôm nay nhưng chúng lại rất quan trọng cho việc hiểu biết nâng cao về PTS. Các máy tính sử dụng hệ nhị phân chúng lưu dữ liệu bở hàng loạt số 1 và 0 mà được gọi là các bit. 8 bit liên tiếp là một byte. 1024 byte là 1 kilobyte và 1024 kylobytes là 1 megabyte. Tiếp theo là Gigabyte Terabyte Petabyte Exabite Zettabyte và cuối cùng là Yottabyte. Các hình đồ hoạ thường mô tả bởi một số lượng các bit để xác định mỗi pixel. Một bức ảnh 1 bit lá một bức ảnh đơn sắc. Một bức ảnh 8 bit sẽ hỗ trợ 256 màu hoặc các giá trị đơn sắc. Các bức ảnh trong PTS ở chế độ màu RGB là những bức ảnh với 24 bit màu. Nếu bạn xem trong Palette Channels đang bật bạn sẽ chỉ thấy 3 kênh màu 8-bit riêng rẽ đang một cho dữ liệu màu đỏ red một cho dữ liệu màu xanh lá cây green một cho dữ liệu xanh da trời blue . Mỗi một kênh 8-bit có tổng 256 giá trị màu có thể mà có tới 3 kênh màu khi kết hợp bạn sẽ có 256 x 256 x256 một dải màu rất lớn tới 16 7 triệu màu. Đây là giải giá trị màu có thể và thường được gọi là Không gian màu - Color Space. Bạn thấy với 16 7 triệu màu dường như là một giá trị lớn nhưng đôi khi giá trị này vẫn không đủ. Đôi khi khi bạn tạo một sự chuyển màu nhạt dần giữa hai màu tương tự nhau thì giới hạn của chúng có thể bị vết. Nếu không có đủ giá trị màu giữa hai điểm của sự chuyển màu nhạt dần bạn có thể nhìn thấy khoảng cách riêng giữa sự chuyển màu nhạt dần này. Đây là một hiện tượng .