TAILIEUCHUNG - Chương 1: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ MÁY 1

Máy cắt SF6 nguyên lý hoạt động dập hồ quang, độ dẫn nhiệt tốt, phục hồi độ bền điện cao. Khí SF6 mang điện tích âm, không cháy, không độc có khả năng dập hồ quang gấp 3 lần không khí. Đầu vào 22 KV của nhà máy được bảo vệ bởi Recloser Nulec 27. | Chương 1 SƠ ĐÒ HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ MÁY TPC VINA Các khí cụ sử dụng trong nhà máy TPC Vina Hình Biên dong May cắt gas SF6 - 22kV Hình Tủ điều khiển Máy cắt VCB - T3 dùng khí SF6 Máy cắt SF6 nguyên lý hoạt động dập hồ quang độ dẫn nhiệt tốt phục hồi độ bền điện cao. Khí SF6 mang điện tích âm không cháy không độc có khả năng dập hồ quang gấp 3 lần không khí. - Đầu vào 22 KV của nhà máy được bảo vệ bởi Recloser Nulec .