TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu - Nam Định hiện nay

Luận án tập trung làm rõ thực trạng ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu - Nam Định hiện nay, nguyên nhân của thực trạng; đưa ra dự báo xu hướng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu hiện nay. | Khi Công giáo du nhập vào Việt Nam, vào vùng giáo phận Bùi Chu, quá trình truyền giáo, phát triển Công giáo chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các loại hình tín ngưỡng truyền thống Việt Nam, trong đó nổi bật là tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, tín ngưỡng Thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu. Quá trình ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu - Nam Định là một quá trình lâu dài với hai giai đoạn: giai đoạn trước và giai đoạn sau Công đồng Vatican II (1962 – 1965). Thông qua hệ thống hương ước các làng Công giáo ở giáo phận Bùi Chu, có thể khẳng định dù giáo hội ngăn cấm các tín đồ tin và thực hành các tín ngưỡng truyền thống Việt Nam, trong đời sống đạo của người Công giáo Bùi Chu vẫn chịu ảnh hưởng từ các tín ngưỡng này. Tuy nhiên, phải nói rằng, quá trình ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đến đời sống đạo của người Công giáo ở giáo phận Bùi Chu - Nam Định mang nhiều màu sắc và sôi động là từ sau Công đồng Vatican II, với chủ trương Canh tân, thích nghi của Giáo hội Rôma.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.