TAILIEUCHUNG - Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011-2012

Ngân hàng thương mại đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông và góp phần bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế. Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 80%) và là nghiệp vụ tạo ra khoảng 90% trong tổng lợi nhuận của ngân hàng | Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011 - 2012 GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY THỰC HIỆN: NHÓM 1 Danh sách nhóm Trần Thị Mỹ Trang (Nhóm trưởng) Hồ Thị Mỹ Linh Lê Thị Thương Giang Cao Xuân Đạt Nguyễn Thị Thanh Tùng Nguyễn Thị Hồng Gấm Nguyễn Hồ Minh Xuyến Nguyễn Khánh Trang Nguyễn Thị Hường Võ Thị Bích Vân Nội dung chính Thực trạng thị trường tín dụng Việt Nam 2011 -2012 2 Nguyên nhân 3 Giải pháp 4 Kết luận 5 Lời mở đầu 1 Lời mở đầu Ngân hàng thương mại đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông và góp phần bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế. Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 80%) và là nghiệp vụ tạo ra khoảng 90% trong tổng lợi nhuận của ngân hàng Đánh giá đúng thực trạng tín dụng tìm ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.