TAILIEUCHUNG - SKKN: Chính tả và sửa lỗi chính tả trong nhà trường Trung học Phổ thông

Phạm vi đề tài truyền đến cho người đọc một vài cách để người giáo viên có thể chấn chỉnh những lỗi chính tả mà học sinh mắc phải, từ đó học sinh viết đúng chính tả và có ý thức hơn trong việc viết lách. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Chính tả và sửa lỗi chính tả trong nhà trường Trung học Phổ thông”. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHÍNH TẢ VÀ SỬA LỖI CHÍNH TẢ TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG A. PHẦN MỞ ĐẦU. I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Chính tả là những quy ước về chuẩn mực chữ viết. Chữ viết là do con người tạo ra vì thế nó cũng mang tính qui ước. Chữ viết tiếng việt là chữ ghi âm. Nghĩa là phát âm như thế nào thì ghi như thế. Về cơ bản nó theo nguyên tắc mỗi chữ cái dùng ghi một âm. Mỗi âm ứng với một vài chữ. Đối với tiếng Việt khi phát âm mỗi tiếng là một âm tiết. Một âm tiết tiếng Việt gồm ba bộ phận Phụ âm đầu vần thanh điệu. Mỗi vần lại được chia ra làm ba âm âm đệm âm chính âm cuối. Như vậy là phụ âm đầu âm đệm âm chính âm cuối và thanh điệu là những yếu tố liên quan đến chuẩn mực chính tả. Đe viết đúng chuẩn mực chính tả bản thân chúng ta phải nắm được các quy tắc chính tả đồng thời phải thường xuyên rèn luyện khi viết. Một khi chuẩn mực chính tả đã được đặt ra và được xã hội thừa nhận thì dù hệ thống đó có thể còn chưa hợp lí nhưng mọi người bắt buộc phải tuân theo. Nếu viết khác đi sẽ bị xã hội coi là sai và không chấp nhận. Tuy đã có những chuẩn mực và quy định về chính tả nhưng hiện nay tình hình về viết chính tả tên người tên địa lý tên các cơ quan xí nghiệp. vẫn còn tùy tiện. Đặc biệt là ở học sinh các cấp trong đó có học sinh trung học phổ thông. Việc viết không đúng chuẩn mực chính tả có nhiều lí do cách phát âm theo phương ngữ địa phương thiếu ý thức trong quá trình viết chưa nắm được các quy tắc chính tả. Để cho học sinh viết đúng chuẩn mực chính tả thì người giáo viên trực tiếp giảng dạy phải có phương pháp nhằm cho học sinh nắm được các quy tắc về chính tả đồng rèn luyện ý thức trong khi viết cho học sinh. Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài này cho sáng kiến kinh nghiệm năm nay bởi nó là điều tôi tâm đắc nhất qua những năm giảng dạy môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông. Qua đề tài phần nào chúng ta rút ra được chút ít kinh nghiệm và một vài ý kiến trao đổi nhỏ cùng quý vị tham khảo nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy môn Ngữ văn ở trường trung hoc phổ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.