TAILIEUCHUNG - Giáo án bài 26: Chi tiêu trong gia đình - Công nghệ 6 - GV.N.N.Tài

Tài liệu tham khảo giáo án bài Chi tiêu trong gia đình giúp học sinh hiểu được các công việc cần làm để đảm bảo cân đối thu, chi trong gia đình. Lập được kế hoạch chi tiêu của bản thân. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT