TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 12

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối c địa lý 2013 - phần 1 - đề 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ Năm học 2012 - 2013 Câu 1. 3 5 điểm Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Việt Nam tạo ra những khó khăn thách thức nào cho sự phát triển kinh tế xã hội Câu 2. 4 0 điểm Hãy nêu và giải thích các đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ. Câu 3. 3 5 điểm Hãy so sánh đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn Nam. Câu 4. 5 0 điểm Dựa vào bảng sau Mùa mưa ở các địa phương của nước ta lượng mưa mm số ngày mưa Địa điểm Tháng Hà Nội Huế Thành phố Hồ Chí Minh V 188 14 218 18 VI 240 15 312 22 VII 288 16 294 23 VIII 318 17 104 10 270 22 IX 265 14 473 16 327 23 X 131 9 796 21 266 21 XI 581 22 117 12 XII 297 19 I 161 16 a- Hãy chỉ ra những điểm khác nhau về mùa mưa của các địa phương Hà Nội Huế Thành phố Hồ Chí Minh. b- Giải thích về chế độ mưa của từng địa phương trên. Câu 5. 4 0 điểm Chứng minh rằng thiên nhiên vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển nhiều ngành kinh tế. HẾT - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Ý Nội dung Điểm 1 Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Việt Nam tạo ra những khó khăn thách thức cho sự phát triển kinh tế xã hội 3 5 a Khái quát về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ - Nằm ở khu vực nội chí tuyến châu Á gió mùa. - Nằm gần như ở trung tâm Đông Nam Á gần các nền kinh tế lớn Nhật Bản Trung Quốc Ấn Độ Hàn Quốc. - Lãnh thổ rộng lớn với vùng biển rộng gấp 3 vùng đất có biên giới và lãnh hải giáp nhiều nước. 0 5 0 75 0 5 b Những khó khăn thách thức - Nằm trong khu vực nhiều thiên tai đặc biệt là bão và sự thất thường của thời tiết gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống . - Lãnh thổ rộng lớn biên giới dài đòi hỏi chi phí lớn cho bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh quốc phòng. - Đặt nước ta vào thế cạnh tranh kinh tế quyết liệt với các nước trong khu vực ngay cả thị trường trong nước lẫn thị trường quốc tế. 0 75 0 5 0 5 Nếu thí sinh không tách ra thành 2 nội dung a và b nhưng trình bày đủ ý vẫn cho điểm tối đa. 2 Nêu và giải thích các đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ 4 0 a Các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN