TAILIEUCHUNG - Thủ tục công nhận làng Văn hóa

Tham khảo tài liệu 'thủ tục công nhận làng văn hóa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục công nhận làng Văn hóa a Trình tự thực hiện Bước 1 Đăng ký xây dựng danh hiệu làng văn hóa tại Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã phường thị trấn sau 03 năm đăng ký xây dựng sẽ kiểm tra công nhận. UBND xã phường thị trấn gọi tắt là UBND cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị công nhận làng văn hóa hợp lệ theo quy định. Bước 2 UBND cấp xã nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến phòng Văn hóa - Thông tin huyện thị xã thành phố gọi tắt là cấp huyện . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. - Thời gian nộp hồ sơ Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 Sáng Từ 7 giờ đến 11 giờ Chiều Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 Bước 3 Phòng văn hóa - thông tin phối hợp với Phòng Nội vụ thi đua - khen thưởng thẩm định trình UBND cấp huyện quyết định công nhận. Bước 4 Nhận kết quả trực tiếp tại phòng Văn hóa Thông tin. b Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. c Thành phần số lượng hồ sơ 01 bộ bao gồm - Công văn đề nghị của UBND xã phường thị trấn - Báo cáo thành tích ba 03 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu làng văn hóa có xác nhận của UBND xã phường thị trấn. d Thời hạn giải quyết Thời gian giải quyết năm 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức e Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Văn hóa - Thông tin - Cơ quan phối hợp Phòng Nội vụ g Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính giấy chứng nhận h Phí lệ phí Không i Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Không k Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Có Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu làng văn hóa đối với vùng miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo thực hiện theo quy định tại Điều

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.