TAILIEUCHUNG - Luận văn: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẬN CẦU GIẤY

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến tích cực từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cũng như các đơn vị kinh tế quốc doanh khác, công ty Thương Mại quận Cầu Giấy gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn này. Tuy vậy, đội ngũ cán bộ - công nhân viên trong công ty đã không ngừng tìm tòi sáng tạo, áp dụng những cách thức làm ăn mới, nhờ đó công ty đã đạt được những thành. | Luận văn ĐẶC ĐIỂM TÔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẬN CẦU GIẤY 1 BÁO CÁO TỔNG HỢP LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến tích cực từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cũng như các đơn vị kinh tế quốc doanh khác công ty Thương Mại quận Cầu Giấy gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn này. Tuy vậy đội ngũ cán bộ - công nhân viên trong công ty đã không ngừng tìm tòi sáng tạo áp dụng những cách thức làm ăn mới nhờ đó công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể. Góp phần lớn vào những thành tựu đó là công cụ quản lý kinh tế sử dụng trong điều hành quản lý công ty - quá trình hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh doanh. Quá trình thực tập tại công ty Thương Mại quận Cầu Giấy đã giúp em giải quyết mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế bổ sung thêm nhiều kiến thức về quá trình hạch toán kế toán nói riêng và về kinh tế nói chung. Báo cáo tổng hợp của em gồm những nội dung sau I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. II- ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. III- NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY. 2 I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY 1- Đặc điểm thành lập của công ty Công ty Thương Mại quận Cầu Giấy là một doanh nghiệp Nhà nước có bề dày lịch sử đã đóng góp đáng kể vào sự hoàn thiện của hệ thống Thương mại Hà Nội. Sau khi tổng kết kinh nghiệm ở các hợp tác xã mua bán thí điểm tháng 11-1955 Ban Bí thư TW Đảng ra Chỉ thị số 47 quyết định thành lập Hợp tác xã mua bán ở nông thôn và Hợp tác xã tiêu thụ ở thành thị. Hợp tác xã mua bán của Quận 5 và Quận 6 được thành lập. Đến tháng 3-1956 tất cả 13 xã của Quận 5 và 12 xã của Quận 6 đã thành lập Hợp tác xã mua bán với số xã viên là và số vốn cổ phần là đồng . Nhiệm vụ của hợp tác xã được giao là Thu mua nông sản hàng hoá cho mậu dịch quốc doanh phân phối tư liệu sản xuất và quản lý thị trường nông thôn. Quyết định 78 CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5-1961 về việc mở rộng thành phố Hà

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.