TAILIEUCHUNG - Luận văn: Quản lí nhân sự tại công ty đầu tư và phát triển công nghệ Việt Anh Minh

Trên thế giới, để có thể cạnh tranh được các tổ chức doanh nghiệp đều phụ thuộc vào hệ thống thông tin, mà doanh nghiệp đó thu thập được. Bên cạnh các máy móc, thiết bị hữu hình, thông tin được đánh giá như nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Trong thời đại ngày nay, như chúng ta đã biết cùng với sự phát triển của các nghành khoa học kĩ thuật khác, thì nghành công nghệ thông tin cũng phát triển một cách mạnh mẽ và đang dần từng bước khẳng định mình. Bằng chứng là các nước phát. | Luận văn Quản lí nhân sự tại công ty đầu tư và phát triển công nghệ Việt Anh Minh Lời nói đâu Trên thế giới để có thể cạnh tranh được các tổ chức doanh nghiệp đều phụ thuộc vào hệ thống thông tin mà doanh nghiệp đó thu thập được. Bên cạnh các máy móc thiết bị hữu hình thông tin được đánh giá như nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Trong thời đại ngày nay như chúng ta đã biết cùng với sự phát triển của các nghành khoa học kĩ thuật khác thì nghành công nghệ thông tin cũng phát triển một cách mạnh mẽ và đang dân từng bước khẳng định mình. Bằng chứng là các nước phát triển trên thế giới đều ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực như Sản xuất dịch vụ thương mại giao thông . và đạt được nhiều thành tựu khoa học. Các phân mềm giải trí và phân mềm ứng dụng lân lượt được ra đời để phục vụ con người. Cùng với nó là sự ra đời của nhiều máy tính mới hiện đại tốc độ sử lý cao tạo thuân lợi cho người dùng. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí ngày càng được khẳng định và đóng vai trò quan trọng. Theo thống kê có từ 70 - 80 các nhà tin học trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực quản lý. Trong đó chỉ có từ 20 - 30 các nhà tin học hoạt động trong lĩnh vực khác của tin học. Cùng với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên thế giới và nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý là điều rất quan trọng. Tính ưu việt của công nghệ thông tin không chỉ thực hiện trên lĩnh vực truyền và truy nhập dữ liệu qua mạng internet nó kết nối người với người mà còn thể hiện trên lĩnh vực quản lí nó làm cho chương trình quản lí trở lên dễ dàng hơn không tốn nhiều nhân lực. Đứng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin l à sinh viên nghành hệ thống thông tin quản lí Khoa Tin_Kinh Tế em xin chọn đề tài tốt nghiệp của mình là một dự án giới thiệu chương trình quản lí nhân sự tại công ty đầu tư và phát triển công nghệ Việt Anh Minh. Kết cấu báo cáo gồm có 4 chương Chương 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.