TAILIEUCHUNG - Engineering rock mechanics: part 2 II lustrative worked examples

Tham khảo sách 'engineering rock mechanics: part 2 ii lustrative worked examples', kỹ thuật - công nghệ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ENGINEERING RQCK x MECHANICS ỆU Ềf - Part 2 Illustrative Worked Examples John A. Hudson FREng Imperial College of Science Technology and Medicine University of London UK This book complements Engineering Rock Mechanics -An Introduction to the Principles published in 1997 Pergamon

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.