TAILIEUCHUNG - Thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 10

Tham khảo tài liệu 'thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 10', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bàng 5. Chức năng của hệ thần kinh thực vật Cơ quan đích Hệ giao cảm Hệ phó giao cảm Mắt Dãn đổng tử Co đồng tử Tuyến nước bọt Tiết nước bọt đặc ít Loâng nhiều Tim Tâng nhịp tim tăng huyết áp Giảm nhịp tim giảm huyết áp Phế quản Dân Co Ruột Giảm nhu động Tăng nhu động ruột Mạch máu Co mạch Dãn mạch Chất gây hưng phấn Adrenalin ephedrin calci. Achetylcholín eserin kali. Chất gây ức chế Chlohydrat bromua Atropm scopolamin II. KHÁM CHỨC NĂNG THỰC VẬT 1. Phản xạ dựng lông ở da - Cách khám kích thích bằng cách gáy lạnh bằng cồn hoặc dùng quạt phảy nhẹ ỏ những vùng da non nách hoặc mặt trong đùi. . - Đáp ứng bệnh nhân sẽ nổi da gà tại vùng kích thích. - Phản xạ dương tính khi hiện tượng nổi da gà biểu hiện rất rõ rệt và có biểu hiện lan rộng ra cả các vùng khác. Nguyên nhân là tình trạng cường giao cảm ỏ bệnh nhân. 167 2. Vẽ da phản xạ dermographie reflex - Cách khám dùng kim nhọn vạch trên da bệnh nhân. - Bình thường có một vệt đỏ gọn xuất hiện sau vài giây và tồn tại một thời gian ngắn. - Phản xạ biểu hiện bệnh lý khi vết đỏ lan rộng và tồn tại lâu. Nguyên nhân của hiện tượng này là do cơ chế dãn mạch phản xạ ỏ nhũng bệnh nhân cường phó giao cảm. 3. Vẽ da tại chỗ hay vẽ da nổi dermographismus elevata - Cách khám thầy thuốc dùng kim đầu tù vẽ tại một chỗ da nào đó. - Đánh giá kết quả ở người bình thường có một vệt đỏ xuất hiện trên da dọc theo đường vạch của kim. - Dấu hiệu vẽ da nổi dương tính khi bệnh nhân không có vạch đỏ mà có vạch trắng. Nguyên nhân là tình trạng cường giao cảm trên bệnh nhân. - ở bệnh nhân cường phó giao cảm sẽ thấy xuất hiện vệt màu đò lan rộng tổn tại lâu hoặc đường vạch da bị phù nề nổi lên khỏi mặt da có phân ứng tại chỗ . 4. Nghiệm pháp Aschner nghiệm pháp mắt- tim - Cách khám Bệnh nhân nằm ở tư thế thoải mái. Thầy thuốc bát mạch bệnh nhân và ghi lại. Sau đó dùng tay ấn trên nhãn cầu của bệnh nhân khoảng 30 giây đồng thòi đo lại mạch nhưng trong khi vẫn duy trì động tác ấn trên nhãn cầu bệnh nhân. 168 - Đánh giá kết quâ Ở người bình thường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.