TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 – BÀI : 60 ÔN TẬP BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ

Ôn tập bài TD phát triển PHƯƠNG TIỆN : chung với hoa hoặc cờ. HS thuộc bài và thực hiện - Sân trường - còi - 2 –3 em/1 quả bóng tương đối chính xác. | Giáo án thể dục lớp 3 - THẺ DỤC - BÀI 60 ÔN TẬP BÀI THẺ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ I. MỤC TIÊU kiểm tra II. ĐỊA ĐIỂM - -Ôn tập bài TD phát triển PHƯQNG tiẸN chung với hoa hoặc cờ. - Sân trường HS thuộc bài và thực hiện tương đối chính xác. - Tung bóng một tay bắt bóng bằng hai tay - HS biết cách thực hiện động tác tương đối - còi - 2 -3 em 1 quả bóng đúng. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến 1 - nội dung yêu cầu giờ học 2 1 lần liên hoan 2 2. Khởi động Tập bài TD x 8 nhịp phát triển chung 3. Trò chơi Chơi trò chơi 2 HS ưa thích. 2 Đi đều theo nhịp vừa đi vừa hát. 2 4 hàng dọc Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới - Kiểm tra bài TD phát triển chung 8 động tác với hoa. Nội dung HS thực hiện lần lượt 8 động tác của bài TD đã học mỗi đợt KT 5 - 7 em GV có thể cho HS bắt thăm mỗi phiếu có tên 5 -6 động tác Cách đánh giá. xem SGV 144 16 - 18 4 hàng dọc Mỗi HS chỉ kiểm tra 1 lần HS thực hiện Theo yêu cầu của GV Hoặc bắt .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.