TAILIEUCHUNG - Sử Dụng Bẫy Nhử Pheramon Phòng Trừ Ruồi Vàng Đục Quả Thanh Long

Ruồi đục quả là đối tượng dịch hại đối với nhiều loại cây ăn trái như: xoài, sa bu chê, táo, nhãn, ổi, thanh long Để hạn chế loại bệnh trên, năm 2009, tại thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, Trạm BVTV huyện HTB (Bình Thuận) thực hiện mô hình đặt bẫy nhử Pheramon phòng trừ ruồi đục quả thanh long với diện tích 15 ha, có 15 hộ tham gia đã thu được kết quả. Thôn Đại Lộc có 150 ha thanh long đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap | Sử Dụng Bầy Nhử Pheramon Phòng Trừ Ruồi Vàng Đục Quả Thanh Long Ruồi đục quả là đối tượng dịch hại đối với nhiều loại cây ăn trái như xoài sa bu chê táo nhãn ổi thanh long. Để hạn chế loại bệnh trên năm 2009 tại thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp Trạm BVTV huyện HTB Bình Thuận thực hiện mô hình đặt bẫy nhử Pheramon phòng trừ ruồi đục quả thanh long với diện tích 15 ha có 15 hộ tham gia đã thu được kết quả. Thôn Đại Lộc có 150 ha thanh long đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap. Năm 2009 Trạm bảo vệ thực vật huyện chọn 15 hộ có diện tích thanh long liền thửa với diện tích 15 ha thực hiện mô hình sử dụng bẫy nhử Pheramon phòng trừ ruồi vàng. Gia đình ông Nguyễn Văn Bảy cùng các con có diện tích thanh long liền thửa trên 3 ha với hơn trụ thanh long đã cho trái số diện tích này được Trạm bảo vệ thực vật chọn thực hiện mô hình hỗ trợ 60 bẫy nhử Pheramon. Ông mua thêm 15 bẫy trung bình mỗi ha thanh long đặt 25 bẫy nhử Pheramon. Phương pháp thực hiện sử dụng chế phẩm Flykil 95EC với liều lượng 1 - 2ml bẫy thuốc được tẩm vào miếng bông gòn treo trong bẫy thời gian thay thuốc 2 tuần một lần. Chất Pheramon có mùi dẫn dụ con ruồi đực khi ruồi tiếp xúc sẽ bị tiêu diệt và cứ tiếp tục thực hiện như vậy ruồi đực sẽ không còn nữa ruồi cái không sinh sản được khi thiếu ruồi đực. Sau gần một năm thực hiện mật độ ruồi vào bẫy cũng như mức độ gây hại ở vườn thanh long của gia đình ông Bảy giảm đáng kể. Về lâu dài để không còn ruồi vàng gây hại cần có sự tham gia của tất cả nông dân trong cùng địa phương. Không riêng người sản xuất thanh long mà kể cả trên các loại cây ăn quả khác đều phải áp dụng mô hình này. Ông Nguyễn Văn Bảy nói thêm áp dụng bẫy nhử Pheramon ruồi vàng ở cách xa khoảng 3 km cũng có thể bắt mùi và bay đến. Tuy nhiên để diệt triệt để ruồi vàng cần có sự tham gia của cả cộng đồng sản xuất các loại cây ăn quả. Do đó các ngành chức năng cần quảng bá tuyên truyền rộng rãi trong nông dân. Mô hình đặt bẫy nhử Pheramon phòng trừ ruồi vàng đục quả sẽ giúp nông dân không sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT