TAILIEUCHUNG - Phần vỏ tàu

ài liệu tham khảo về sổ tay kỹ thuật phần vỏ tàu | - PHÒNG QUÃN LÝ CHÂT LƯỢNG - SỔ TAY KỸ THUẲT PHẦN Vỏ TÀU HVS - 12 2002 LƯU HÀNH NỘI BỘ HYUND AI-VINASHIN SHIPYARD CO. LTD. sổ TAY KỸ THUẬT - PHAN vỏ tàu MỤC LỤC STT NỘIDUNG TRANG I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Đối VỚI BẢN VẼ CAU TRÚC TẦU MINH HOẠ ĐẶC TRƯNG 4 Cách đọc bản vẽ 4 Phương pháp minh hoạ 4 MỘT SỐ KÝ HIỆU ẤP DỤNG TRÊN BẢN VẼ THI CÔNG 7 ĐỘ DÀI MÔÌ HÀN ĐIỀN FILLET JOINT 7 Mối hàn chữ T ngấu hoàn toàn hoặc từng phần 7 Mối hàn điền không vát mép 8 TIÊU CHUẨN CÁC LOẠI THÉP THÔNG DỤNG 8 Mác thép 8 Tính khối lượng thép 9 Bảng phân loại thép tâ m thép hình 9 Hình dạng các loại thép 10 CẤC KÝ HIỆU CHO KẾT CÂU VÀ VẤT MÉP 10 Hình thức biểu hiện 10 Điều chỉnh mối ghép giữa hai đương hàn giáp mối vát ngưực chiều nhau 13 Đối với mối hàn ghép nghiêng 13 Kết câ u ghép gãy khúc knuckle joint 13 ĐLÍỜNG LẮP GHÉP THIẾT kê MOULD LINE 14 Định nghĩa 14 Cách trình bày 14 Đương ML áp dụng cho các vị trí nghiêng 15 BIỂU THỊ SỐ ĐO KẾT CÂU 16 Cách biểu thị 16 Biểu thị sô đo kết câ u 17 NHỮNG ĐIỀU LIÊN QUAN ĐEN việc biêu thị 19 BIỂU THỊ PHẦN CUỐI CỦA CÁC KET câu 20 CÁC KIỂU LIÊN KẾT GIỮA HAI KET câu thép hình 21 ĐẦU KẾT THỨC KIỂU SNIP-END CỦA THANH GIA CLÍỜNG 22 CHI TIẾT ĐẦU KẾT THỨC CỦA MÃ 23 LẮP RÁP KẾT CẤU CHUYỂN TIẾP 27 MÔÌ GHÉP CỦA KẾT CÂU MÃ 27 LỖ KHOÉT SCALLOP 28 LỖ THÔNG 34 HVS-PHÒNG QUẢN LÝ CHAT LƯƠNG 2 sổ TAY KỸ THUẬT - PHAN vỏ tàu Phương pháp đánh dâ u kích thước lỗ theo hình dạng 34 Phương pháp đánh dâ u vị trí 35 Phương pháp đánh dâ u cắt gọt 36 LỖ THOÁT NƯỚC LỖ THÔNG HƠI D H A H 37 Đánh dâ u trên bản vẽ 37 Các loại D H A H 37 Đô i với các vị trí nghiêng 39 ĐỘ CO RỨT CỦA VẬT LIỆU CÁCH CHỪA LỀ MARGIN 39 Đối với mối hàn giáp mối 39 Đối với mối hàn chữ T 40 ĐỘ VÁT XIÊN CHO PHÉP TAPER 40 MÀI CẠNH EDGE GRINDING 41 Đối vơi khoang két .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.