TAILIEUCHUNG - Tập đọc - THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN

- Đọc lưu loát, trôi chảy, với giọng kể chậm rãi, linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện. - Hiểu nội dung câu chuyện: Phê phán những cách nghĩ, cách làm lạc hậu, mê tín, dị đoan; giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh tật cho con người, chỉ có khoa học và bệnh viện mới có khả năng làm được điều đó. | Tập đọc THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN I. Mục tiêu nhiệm vụ - Đọc lưu loát trôi chảy với giọng kể chậm rãi linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện. - Hiểu nội dung câu chuyện Phê phán những cách nghĩ cách làm lạc hậu mê tín dị đoan giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh tật cho con người chỉ có khoa học và bệnh viện mới có khả năng làm được điều đó. II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ trong SGK. - Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt đông 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Luyện đọc. 10-12 a GV hoặc 1 HS giỏi đọc toàn bài. - Cần đọc với giọng kể chậm rãi linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện. b Cho HS đọc đoạn nối tiếp. - GV chia đoạn 4 đoạn. c Cho HS đọc cả bài. - Cho HS đọc chú giải giải nghĩa từ. d GV đọc diễn cảm toàn bài 1 lần. Hoạt động 3 Tìm hiểu bài. 9-10 - Cho HS đọc từng đoạn và trả lời các câu hỏi. Hoạt động 4 Đọc diễn cảm. 6-7 - GV hướng dẫn chung cách đọc bài văn. - GV đưa bảng phụ đã chép đoạn văn lên bảng. - 2 HS đọc cả bài. - Nhiều HS đọc đoạn. - GV đọc diễn cảm bài 1 lần. - Cho HS thi đọc. - Nhiều HS thi đọc đoạn cả bài. 3. Củng cố dặn dò 2 - GV nhận xét tiết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.