TAILIEUCHUNG - QUANG HỌC SÓNG - CHƯƠNG 3 GIAO THOA ÁNH SÁNG

Giao thoa ánh sáng 1. Các khái niệm cơ sở Quang lộ: Quang lộ L giữa hai điểm A, B (AB=d) là đoạn đ-ờng ánh sáng truyền đ-ợc trong chân không trong khoảng thời gian t, trong đó t là khoảng thời gian mà ánh sáng đi đ-ợc đoạn AB trong môi tr-ờng. Nếu ánh sáng đi qua nhiều môi tr-ờng: . Định lý Malus (Maluýt): Quang lộ giữa hai mặt trực giao của một chùm sáng thì bằng nhau | BÀI GIẢNG VẬT Lý ĐẠI CƯƠNG Tác giả PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn Viện Vật lý kỹ thuật Trường ĐH Bách khoa Hà nội Vật lý đại cương QUANG HỌC SÓNG CHƯƠNG 3 Giao thoa ánh sáng 1. Các khái niệm cơ sở QUANG LỘ Quang lộ L giữa hai điểm A B AB d là đoạn đường ánh sáng truyền được trong chân không trong khoảng thời gian t trong đố t là khoảng thời gian mà ánh sáng đi được đoạn AB trong môi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.