TAILIEUCHUNG - Tuyển tập đề thi và đáp án ôn tập môn toán

Đã làm việc với các thầy cô chuyên phụ trách công việc ra đề thi đại học hàng năm, các giảng viên các trường đại học, các trung tâm gia sư uy tín, trung tâm gia sư thủ khoa, để sưu tầm, biên tập giới thiệu đến các bạn học sinh tuyển tập các đề thi, đại học, cao đẳng, tốt nghiệp các môn học. Mong các bạn có một mùa thi đạt kết quả cao, ngoài | http Giới thiệu Ban quản trị website Đã làm việc với các thầy cô chuyên phụ trách công việc ra đề thi đại học hàng năm các giảng viên các trường đại học các trung tâm gia sư uy tín trung tâm gia sư thủ khoa để sưu tầm biên tập giới thiệu đến các bạn học sinh tuyển tập các đề thi đại học cao đẳng tốt nghiệp các môn học. Mong các bạn có một mùa thi đạt kết quả cao ngoài ra chúng tôi còn tư vấn miễn phí các việc sau Tư vấn chọn trường. Tư vấn chọn ngành. Cung cấp thông tin về các trường đại học cao đẳng Cung cấp điểm thi đại học sớm nhất Tư vấn tìm chỗ trọ cho thi sinh khi đi thi đại học Tạm thời áp dụng tại Hà Nội Trân trọng . . http ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOAN NĂM 2011-2012 Đe Số 1 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm Cho hàm số y 2x 1 C x 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số đã cho 2. Tìm trên đồ thị C những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận của C nhỏ nhất. Câu II 2 0 điểm 1. Giải hệ phương trình 2y2 - x2 1 2x3 - y3 2 y - x phương trình sau 8 sin6 x cos6 x 3v 3sin4x 3v 3cos2x -9sin2x 11. 2 1 x 1 Câu III 1 0 điểm Tính tích phân I J x 1 e xdx . 1 x 2 Câu IV 1 0 điểm Cho tứ diện ABCD có AC AD a 5 2 BC BD a khoảng cách từ B đến mặt phẳng ACD . Tính góc giữa hai mặt phẳng ACD và BCD . Biết thể của khối tứ diện ABCD 5 3 . i a3VĨ5 bằng . 27 biểu thức A Câu V 1 0 điểm Với mọi số thực x y thỏa điều kiện 2 x2 y2 xy 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị 4 . 4 nhỏ nhất của biểu thức P x y . II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 0 điểm 1. Trong mp với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn x2 y2 - 2x 6y -15 0 C . Viết PT đường thẳng A vuông góc với đường thẳng 4x-3y 2 0 và cắt đường tròn C tại A B sao cho AB 6. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1 x - 2 -y- z 1 và x - 7 y - 2 z d2 9 ỴĨ . Xét vị trí tương đối của d1 và d2 . Cho hai điểm A 1 -1 2 và B 3 -

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.