TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 2 VẬT DẪN

Vật dẫn Kim loại: hạt dẫn là các điện tử tự do Điều kiện cân bằng tĩnh điện, Tính chất của vật dẫn mang điện . Điều kiện cân bằng tĩnh điện: Véc tơ c-ờng độ điện tr-ờng trong vật dẫn r bằng không: E tr = 0 . Thành phần tiếp tuyến của véc tơ c-ờng độ điện tr-ờng trên bề mặt vật dẫn bằngrkhông: r r E = En Et = 0 . Tính chất của vật dẫn mang điện x Vật dẫn là vật đẳng thế Điện tích chỉ phân bố trên bề mặt của vật dẫn. | BÀI GIẢNG VẬT Lý ĐẠI CƯƠNG Tác giả PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn Viện Vật lý kỹ thuật Trường ĐH Bách khoa Hà nội Chương II VẬT DẪN Kim loại hạt dẫn là các điện tử tự do 1. Điều kiện cân bằng tĩnh điện Tính chất của vật dẫn mang điện . Điều kiện cân bằng tĩnh điện - Véc tơ cường độ điện trường trong vật dẫn bằng không Etr 0 . Thành phần tiếp tuyến của véc tơ cường độ điện trường trên bề mặt vật dẫn bằng không E t 0 E E n . Tính chất của vật dẫn mang điện -yM Vật dẫn là vật đẳng thế Qe tr 0 N Vm - VN J Edỉ J Etdỉ 0 M

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.