TAILIEUCHUNG - Electronic principles - Chapter 7

Tham khảo tài liệu 'electronic principles - chapter 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 7 Cơ bản về BJT Từ Vựng (1) Amplifying transistor circuit = mạch transistor khuếch đại (KĐ) Base bias = phân cực [bằng dòng] nền [hằng] Base-emitter voltage = điện áp nền-phát Base voltage = điện áp (ở cực) nền Circuit value = giá trị mạch Collector voltage = điện áp (ở cực) thu Correction factor = hệ số hiệu chỉnh Cutoff point = điểm cắt Từ Vựng (2) Emitter bias = phân cực [bằng dòng] phát [hằng] Emitter voltage = điện áp (ở cực) phát Fixed base current = dòng nền cố định Fixed emitter current = dòng phát cố định Hard saturation = bão hòa sâu Load line (LL) = đường tải; ex: DC LL Photodiode = diode quang Từ Vựng (3) Phototransistor = transistor quang Quiescent point = điểm tĩnh Saturation = bão hòa Soft saturation = bão hòa ít Switching circuit = mạch chuyển mạch, mạch xung Two-state circuit = mạch 2 trạng thái Nội dung chương 7 Những thay đổi trong độ lợi dòng Đường tải Điểm làm việc (điểm hoạt động) Phát hiện bão hòa Khóa BJT Phân cực phát Mạch lái LED Hiệu ứng của những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.