TAILIEUCHUNG - Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG (tiết 2).

Ngày dạy : I./ MỤC TIÊU : - Củng cố HS nắm vững cách sống gọn gàng ngăn nắp, chăm làm việc nhà qua thơ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy 15’ 1. Hoạt động 1 : Đọc thơ. - Tổ chức cho HS đọc ba bài thơ sau: a. Tí xíu. | Trường tiểu họcVĩnh Trung GV Phùng Thị Tiết Bài DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG tiết 2 . Tuần 33 Ngày dạy I. MỤC TIÊU - Củng cố HS nắm vững cách sống gọn gàng ngăn nắp chăm làm việc nhà qua thơ văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC 1. Khởi động 1 2. Bài cũ 3. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 15 1. Hoạt động 1 Đọc thơ. - Tổ chức cho HS đọc ba bài thơ sau a. Tí xíu. b. Mèo đi câu cá. - HS đọc thơ - Cả lớp theo dõi. Trường tiểu họcVĩnh Trung GV Phùng Thị Tiết c. Gà con giúp mẹ. d. Mừng xuân con thêm một tuổi. 15 2. Hoat đông 2 - Tìm hiểu ý nghĩa của các bài thơ trên. 4 3. Họat đông 3 Củng cố - dặn dò. - Nhận xét tiết học. - HS đọc nêu nội dung của các bài thơ. RÚT KINH NGHIÊM TIẾT DẠY Trường tiểu họcVĩnh Trung GV Phùng Thị .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.