TAILIEUCHUNG - QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 1

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU GPL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU GPL mới có tính pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về GNU GPL | TÀI LIỆU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 1 Tài liệu này được biên soạn theo tài liệu giảng dạy của Viện Linux LPI HÀ NỘI 2006 GIỚI THIỆU GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CỦA GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU GPL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU GPL mới có tính pháp lý. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về GNU GPL. GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU GPL Giấy phép công cộng GNU Phiên bản 2 tháng 6 1991 Copyright C 1989 1991 Free Software Foundation Inc. 59 Temple Place - Suite 330 Boston MA 02111-1307 USA Mọi người đều được phép sao chép và lưu hành bản sao nguyên bản nhưng không được phép thay đổi nội dung của giấy phép này. Lời nói đầu Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn chế bạn tự do chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại Giấy phép Công cộng của GNU có mục đích đảm bảo cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần mềm tự do - tức là đảm bảo rằng phần mềm đó là tự do đối với mọi người sử dụng. Giấy phép Công cộng này áp dụng cho hầu hết các phần mềm của Tổ chức Phần mềm Tự do và cho tất cả các chương trình khác mà tác giả cho phép sử dụng. Đối với một số phần mềm khác của Tổ chức Phần Mềm Tự do áp dụng Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU thay cho giấy phép công cộng . Bạn cũng có thể áp dụng nó cho các chương trình của mình. Khi nói đến phần mềm tự do chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ không quan tâm về giá cả. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tự do cung cấp các bản sao của phần mềm tự do cũng như kinh doanh dịch vụ này nếu bạn muốn rằng bạn có thể nhận được mã nguồn nếu bạn có yêu cầu rằng bạn có thể thay đổi phần mềm hoặc sử dụng các thành phần của phần mềm đó cho những chương trình tự do mới và rằng bạn biết chắc là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
187    4    0    12-08-2020
58    3    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
2    5    0    12-08-2020
9    3    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
8    3    0    12-08-2020