TAILIEUCHUNG - Bài tập về bảng tuần hoàn

Bài 1: Những đặc trưng nào sau đây của đơn chất, nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân? A: Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi B: Tỉ khối C: Số lớp electron D: Số electron lớp ngoài cùng | ISSN 1859 - 1094 Liên hệ Newsletter Quảng cáo Tuổi Trẻ Mobi Áo trắng Tuổi Trẻ Cười Tuổi Trẻ Cuối Tuần Thứ Năm 01 10 2009 10 06 GMT 7 Đặt Tuổi Trẻ làm trang chủ Top of Form Bottom of Form Top of Form Bottom of Form Chính trị - Xã hội Thư