TAILIEUCHUNG - Phương pháp nhân giống và chăm sóc cây na

Ở Việt Nam, hiện nay na dai vẫn được nhân giống bằng na nói chung có vỏ cứng bảo vệ có thể giữ được sức nảy mầm nhiều năm. Gieo hạt, dù không ngâm nước, không đập với cát cho xước vỏ dễ thấm, cũng chỉ cần 20-30 ngày là hạt nảy mầm. Có thể gieo thẳng vào vị trí cố định hoặc ương cây con trên luống ương cao 30cm đánh ra trồng. Cũng có thể gieo vào bầu (túi PE). Nếu không trồng thâm canh thì cũng không cần thiết phải gieo vào bầu vì khi. | Phương pháp nhân giống và chăm sóc cây na Ở Việt Nam hiện nay na dai vẫn được nhân giống bằng na nói chung có vỏ cứng bảo vệ có thể giữ được sức nảy mầm nhiều năm. Gieo hạt dù không ngâm nước không đập với cát cho xước vỏ dễ thấm cũng chỉ cần 20-30 ngày là hạt nảy mầm. Có thể gieo thẳng vào vị trí cố định hoặc ương cây con trên luống ương cao 30cm đánh ra trồng. Cũng có thể gieo vào bầu túi PE . Nếu không trồng thâm canh thì cũng không cần thiết phải gieo vào bầu vì khi đánh cây đi trồng ít khi cây na chết vì đứt rễ. Nếu nhân giống vô tính thì hiện chỉ có phương pháp ghép hoặc ghép mắt hoặc ghép cành. Khi ghép vấn đề đầu tiên là dùng cặp ghép nào giống nào làm gốc ghép giống nào làm cành ghép. Từ kinh nghiệm ghép cành ở một số nước có thể rút ra một số nhận xét sau đây 1. Các loài thuộc chi Na có thể ghép với nhau được nhưng muốn có hiệu quả kinh tế phải chọn cặp ghép tiếp hợp tốt với nhau. 2. Na dai có thể ghép lên nê cặp ghép có thể tốt hơn cả na dai ghép lên na dai nhờ nê có tính thích ứng tốt. 3. Na dai ghép lên na xiêm hay lên bình bát thì tuy sống có tiếp hợp nhưng đường kính gốc ghép và cành ghép khác nhau nhiều trao đổi nhựa giữa cành ghép và gốc ghép khó do đó sau một thời gian thì cành ghép chết. 4. Na xiêm ghép lên nê hay lên na dai không tốt. Trái lại nếu ghép na xiêm lên bình bát thì tiếp hợp tốt. Vả lại cách ghép này đã được các cơ sở nhân giống tư nhân ở Việt Nam sử dụng để sản xuất cây na xiêm ghép. Thậm chí có nơi bình bát mọc quá rậm rạp người ta đốn đi rồi ghép na xiêm vào và đã có nơi thu hoạch như ở một vườn bình thường. 5. Với na dai na xiêm nê. chắc chắn nhất vẫn là ghép cùng loài na dai lên na dai na xiêm lên na xiêm. Hai phương pháp hay dùng nhất là ghép mắt và ghép cành. Khi ghép mắt gốc ghép phải có đường kính 12-15mm. 18-24 tháng tuổi. Mắt ghép lấy ở cành 1 năm tuổi nơi lá đã rụng rồi. Vỏ na dày nên mắt ghép phải cắt to một chút để khỏi bị vỏ gốc ghép phình ra bóp chết mắt ghép chiều dài khoảng 4cm. Ở Việt Nam hiện nay ngoài nhân

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
208    5    0    10-08-2020
4    2    0    10-08-2020
71    3    0    10-08-2020
6    8    0    10-08-2020
7    3    0    10-08-2020
50    4    0    10-08-2020