TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu tương rau AGS346

Mới đây Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương đã xây dựng thành công Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu tương rau AGS346 một giống đậu tương rau cho năng suất cao, chất lượng tốt, được nhiều địa phương đưa vào sản xuất đại trà trong cả 3 vụ đạt hiệu quả kinh tế cao. Thời vụ: Vụ xuân gieo tháng 2, vụ đông gieo từ 25/8 đến 20/9. | Kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu tương rau AGS346 Mới đây Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương đã xây dựng thành công Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu tương rau AGS346 -một giống đậu tương rau cho năng suất cao chất lượng tốt được nhiều địa phương đưa vào sản xuất đại trà trong cả 3 vụ đạt hiệu quả kinh tế cao. Thời vụ Vụ xuân gieo tháng 2 vụ đông gieo từ 25 8 đến 20 9. Làm đất Chọn đất màu mỡ có độ pH từ 6 0-6 5 chủ động tưới tiêu. Cày bừa kỹ cho đất tơi nhỏ nhặt sạch cỏ dại. Lên luống cao 20-25cm rộng 1 5-2m rãnh rộng 30cm mặt luống hình mui luyện để dễ thoát nước. Bón phân Lượng phân bón tính cho 1 sào Bắc bộ 360m2 gồm 360432kg phân chuồng hoai mục 10kg vôi bột 17kg supe lân 4kg phân kali KCl 5kg phân đạm. Cách trồng Xử lý đất trừ kiến bằng thuốc Furadan hoặc Basudin với lượng 1kg sào. Hai loại thuốc này còn có tác dụng hạn chế sự phá hại của sâu xám lúc cây còn nhỏ. Rắc đều toàn bộ lượng vôi bột trên mặt luống. Rạch hàng cách nhau 40-45cm sâu 10cm rồi bón lót toàn bộ phân chuồng phân lân có thể bón 50 lượng đạm và kali đối với vụ đông vì vụ đông thường bị hạn thời kỳ cây 2-3 lá . Bón xong lấp lên trên một lớp đất rồi gieo hạt và cuối cùng lấp kín hạt. Chú ý Nếu đất khô thì tưới đất ẩm trước khi gieo hạt cho hạt dễ nẩy mầm và mọc đều. Hạt gieo với khoảng cách Vụ xuân 45 x 20cm vụ đông 40 x 17cm khoảng 1820 cây m2 . Chăm sóc Sau khi gieo 15- 20 ngày khi cây có 2-3 lá thật thì tiến hành xới xáo làm cỏ và bón thúc lần đầu bằng 1 2 lượng đạm và kali. Bón thúc lần 2 kết hợp vun gốc cao tưới nước khi cây chớm ra hoa với lượng phân đạm và kali còn lại. Với vụ xuân nên bổ sung thêm lượng kali phân bón lá hoặc tro bếp nhằm tăng cường khả năng tích luỹ dinh dưỡng vào hạt chất lượng hạt giống sẽ tốt hơn. Tưới nước Thường xuyên đảm bảo đủ độ ẩm cho đậu sinh trưởng phát triển tốt trong suốt quá trình từ khi gieo cho tới khi quả chín với tần suất tưới 1-2 lần tuần. Cách tưới tốt nhất là dẫn nước vào 2 3 chiều cao luống trong 2-3 giờ cho nước ngấm dần vào mặt luống rồi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN