TAILIEUCHUNG - Bạch Vân Gia Huấn

Thiên thứ nhất bàn về đạo lí Sống ở đời phải nghĩ trước sau Trăm hoa lấy hiếu làm đầu Vạn điều ác cũng khơi màu từ tham Dành sách cho cháu con là quý Nhưng dễ gì chúng đã đọc cho Dành vàng cho chúng đầy kho Chắc đâu chúng đã giữ cho lâu bền Chi bằng tích đức thường xuyên Mới là cái kế lâu bền về sau Hoạ hay phúc biết đâu mà giả | Trần Minh Khôi CĐSP Nghệ An Cho xin hỏi các bài viết của các tác giả được cọng điểm thưởng có ý nghĩa gì Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Người làng Trung Am nay là Cổ Am huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng. Cụ sinh ngày 07 tháng 08 năm 1491 mất ngày 08 tháng 12 năm 1585. Cụ sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học lớn lên trong lúc nhà Lê suy loạn lạc khắp nơi nhà Mạc lên ngôi tình hình tạm ổn cụ mới đi thi lúc đó cụ đã 43 tuổi kì thi nào cụ cũng đỗ đầu. Nhà Mạc rất kính phục tài đức của cụ nên đã phong chức Trình Quốc Công. Thấy thế sự khó lường dân tình khốn khổ cụ từ quan về viết sách. Cụ về với dân làm được nhiều việc tình nghĩa viết để lại cho đời nhiều thơ văn kiệt tác như Trình Quốc Công thi tập Bạch vân gia huấn Sấm kí tiên đoán sự việc rất đúng sau 500 năm. Trần Minh Khôi sưu tầm ĐẠO LÍ Thiên thứ nhất bàn về đạo lí Sống ở đời phải nghĩ trước sau Trăm hoa lấy hiếu làm đầu Vạn điều ác cũng khơi màu từ tham Dành sách cho cháu con là quý Nhưng dễ gì chúng đã đọc cho Dành vàng cho chúng đầy kho Chắc đâu chúng đã giữ cho lâu bền Chi bằng tích đức thường xuyên Mới là cái kế lâu bền về sau Hoạ hay phúc biết đâu mà giả Sư tầm năm 2007 1 Trần Minh Khôi CĐSP Nghệ An Do con người định cả đấy thôi Ngẫm xem quy luật đất trời Trồng đậu được đậu dưa thời ra dưa Lưới trời rỗng thưa mà không lọt Không bao giờ bỏ sót chính tà Biết xấu thì tránh cho xa Biết lỗi sữa lỗi ấy là điều hay Trước khoan nhượng sau dày quả phúc Trước mở mang sau được phúc lành Chớ chơi với kẻ bất minh Của phi nghĩa chớ biến thành của ta Lòng chớ nghĩ gian tà hiểm độc Chân đi không bước bậy dậm quàng Nghe lời nói thẳng rõ ràng Thấy nơi chính nghĩa đàng hoàng thì theo Người siêng năng thêm nhiều tuổi thọ Kẻ chơi bời đa số chết non Sự đời chậm chắc thì hơn Tình người thoang thoảng mà hơn quá nồng Sự giàu sang nếu không đáng hưởng Có hưởng rồi cũng chẳng ra sao Chưa già đã hưởng lộc cao Hẳn rằng rồi cũng mau mau hết đời Kẻ mưu mô hại người người hại Nuôi hận thù mãi mãi không thôi Người quân tử chẳng hoài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN