TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (LẦN 4) THÁNG 4 –2011 MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 730

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học (lần 4) tháng 4 –2011 môn vật lý - mã đề 730', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI THPT CHUYÊN LẦN 4 - THÁNG 4 - 2011 MÃ ĐỀ 730 thời gian 90 phút MÔN VẬT LÝ Chú ý Mỗi thí sinh phải trả lời 50 câu hỏi trong đó có 40 câu bắt buộc và 10 câu tự chọn. PHẦN BẮT BUỘC CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH GÒM 40 CÂU TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40 . Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được. Cho tần số thay đổi đến giá trị f0 thì cường độ hiệu dụng của dòng điện đạt giá trị cực đại. Khi đó A. cảm kháng và dung kháng bằng nhau. B. hiệu điện thế tức thời trên điện trở thuần luôn bằng hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. C. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu R lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ C. D. hiệu điện thể hiệu dụng trên L và trên C luôn b ằng nhau. Câu 2. Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì A. bước sóng giảm đi. số giảm đi. số tăng lên. sóng tăng lên. Câu 3. Hiện tượng nào dưới đây do hiện tượng tán sắc gây ra A. hiện tượng cầu vồng. B. hiện tượng xuất hiện các vầng màu sặc sỡ trên các màng xà phòng. C. hiện tượng tia sáng bị đổi hướng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. D. hiện tượng các electron bị bắn ra khỏi bề mặt kim loại khi bị ánh sáng thích hợp chiếu vào. Câu 4. Tính chất giống nhau giữa tia Rơn ghen và tia tử ngoại là A. bị hấp thụ bởi thủy tinh và nước. B. làm phát quang một số chất. C có tính đâm xuyên mạnh. D. đều bị lệch trong điện trường. Câu 5. Dao động điện nào sau đây có thể gây ra sóng điện từ A. Mạch dao động hở chỉ có L và C. B. Dòng điện xoay chiều có có cường độ lớn. C .Dòng điện xoay chiều có chu kỳ lớn. D. Dòng điện xoay chiều có tần số nhỏ. Câu 6. Hiện tượng quang điện trong A. là hiện tượng electron hấp thụ photon có năng lượng đủ lớn để bứt ra khỏi khối chất. B. hiện tượng electron chuyển đọng mạnh hơn khi hấp thụ photon. C. có thể xảy ra với ánh sáng có bước sóng bất kỳ. D. xảy ra với chất bán dẫn khi ánh sáng kích thích có tần số lớn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.