TAILIEUCHUNG - Giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp - Bùi Trọng Tuấn – 1

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo - Tiến sỹ Bùi Ngọc Sơn – người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ em – cùng các thầy cô giáo trường Đại học ngoại thương, các cán bộ Toà án nhân dân tối cao, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp – những người đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bản khoá luận, | Giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHẢP Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Lớp Khoá Tiến sỹ Bùi Ngọc Sơn Bùi Trọng Tuấn A2 CN9 Hà nội tháng 5 2003 - 1 - Giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo - Tiến sỹ Bùi Ngọc Sơn -người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ em - cùng các thầy cô giáo trường Đại học ngoại thương các cán bộ Toà án nhân dân tối cao gia đình bạn bè và đồng nghiệp - những người đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bản khoá luận này. Sinh viên Bùi Trọng Tuấn LỜI NÓI ĐẦU Các hoạt động kinh tế luôn có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng nó quyết định sự tồ tại cũng như phát triển của xã hội. Để thực hiện chức năng kinh tế ngày nay Nhà nước nà cũng ban hành Hệ thống các qui phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế. Trong hoạt động kinh doanh thường khó tránh khỏi các tranh chấp do nhiều nguyê nhân khác nhau do vậy giải quyết các tranh chấp kinh tế cũng là yêu cầu tất yếu. Để bảo v các quyền lợi ích hợp pháp của các bên đảm bảo các quan hệ kinh doanh được ổn địnl lành mạnh và phát triển Nhà nước thông qua các cơ quan chức năng hoặc các tổ chức đưc pháp luật thừa nhận để giải quyết tranh chấp. Giải quyết tranh chấp kinh tế không phải là vấn đề mới mẻ đối với khoa học pháp l Bởi vì ngày nay các quan hệ kinh tế càng trở nên phong phú và đa dạng thì pháp luật v - 2 - Giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp giải quyết tranh chấp cũng phải từng bước đổi mới về pháp luật nội dung cũng như phá luật tố tụng để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam thực tiễn cho thấy các văn bản pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh 1 ngày càng bộc lộ những hạn chế. Hệ thống văn bản hướng dẫn còn thiếu đồng bộ và chật được ban hành chưa phù hợp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.