TAILIEUCHUNG - Phê duyệt chương trình an ninh hàng không dân dụng của các hãng hàng không Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt chương trình an ninh hàng không dân dụng của các hãng hàng không việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phê duyệt chương trình an ninh hàng không dân dụng của các hãng hàng không Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ GTVT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục HKVN Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong vòng 26 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đề nghị thẩm định Phòng An ninh hàng không - Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định hồ sơ tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả với Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận lại được bản in chương trình ANHK đã được thẩm định Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam quyết định ký tờ trình Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam -Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Cục HKVN Bộ GTVT xem xét ra quyết định phê duyệt. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Hãng hàng không Việt Nam làm hồ sơ đề nghị thẩm định Nộp hồ sơ 1. phê duyệt chương trình an ninh hàng không dân dụng của đề nghị các hãng gửi Cục Hàng không Việt Nam. 2. A TT T .A . A .A 1 .1 Â A Giải quyết Cục HKVN tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định lên kế Tên bước Mô tả bước thủ tục hoạch khảo sát thực tế công tác bảo đảm ANHK của tổ chức đề nghị tổ chức họp thẩm định chương trình ANHK. Cục HKVN làm tờ trình Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Chương trình 3. an ninh hàng không dân dụng của hãng hàng không Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị thẩm định 2. Chương trình ANHK dân dụng đề nghị thẩm định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    5    2    12-08-2020
2    8    0    12-08-2020
81    3    0    12-08-2020
3    7    0    12-08-2020
35    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN